Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Karataş, F. Ö., Turan Bektaş, B., Orça, F., Çelik, S., Akaygün, S., “Türk Toplumunun Bilimsel Okuryazarlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Pilot Uygulamadan Yansımalar”, XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2019.

Türkçe

Karataş, F. Ö., Turan Bektaş, B., Çelik, S., Orçan, F, Akaygün, S., “Bilimsel Okuryazarlığın Bir Alt Boyutu Olarak Sosyobilimsel Konuların Belirlenmesi Delphi Tekniği”, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, 2019.

Türkçe

Karataş, F. Ö., Turan Bektaş, B., Uludüz, Ş. M., Orçan, F., Çelik, S., Akaygün, S., “Türk Toplumunun Bilimsel Okuryazarlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Karadeniz Bölgesi Örneği”, Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 2019.

Türkçe

Karagöz Akar, G., Bukova Güzel, E., Özel, S., Özaltun Çelik, A., Kula Ünver, S., Turan, N., “Matematik Eğitiminde Öğretmen Yetiştirmede Yeni Bir Model”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 2019.

Türkçe

Karagöz Akar, G., Bukova Güzel, E., Özel, S., “Prospective Secondary Mathematics Teachers Development of Core Practices During Methods Courses  Affordances Of Quantitative Reasoning”, CERME-Congress of the European Research in Mathematics Education, 2019.

Türkçe

Sayfalar