Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri

TTO, teknoloji transferini buluşçular, yenilikçiler ve girişimcilerin, fikir ve önerilerini fikirden uygulamaya geçirip ticarileştirilmesi, bunun toplum, ülke ekonomisi ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesi şeklinde bir değer yaratma zinciri olarak tanımlamaktadır. Faaliyet göstermekte olduğu alanlar şunlardır:

 • Eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri
  Üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere sanayi ile buluşturmak, sanayiden ve gerçek hayattan problem, uygulama ve usulleri tanıtmak ve eğitim ve araştırmaya girdi sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri sunmak.

 • Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
  Araştırma projelerinin başvurusu ve yönetimi esnasında hizmet vermek; projelerin başvuru öncesi ve sonrası tüm işlemlerinde destek sağlamak.

 • Üniversite Sanayi işbirliği faaliyetleri (proje geliştirme ve yönetimi)
  Üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere araştırmacıları sanayi ile buluşturmak ve sanayinin ihtiyaçları için de sanayi ile üniversite arasındaki etkileşimi sağlayarak üniversite ile sanayi arasında arayüz rolünü yürütmek.

 • Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama
  Fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasında etkin rol almak.

 • Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri
  Yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan ürüne çevrilmesi, bu fikrin korunmasını takiben ticarileştirilmesi konularında destek hizmetleri sunmak.