Eğitim Fakültesi

no_acordeon
1
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
acordeon
1
Bireye Uyarlanmış Test Laboratuvarı (BounAdaptiveTestLab)

https://bounadaptivetestlab.boun.edu.tr/tr

Boğaziçi Üniversitesi Bireye Uyarlanmış Test Laboratuvarı (BounAdaptiveTestLab) akademik başarının ve psikolojik yapıların bireye uyarlanmış testlerle ölçülmesine odaklanmaktadır. Laboratuvarda, canlı Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testler (BOBUT) ve çok aşamalı bireye uyarlanmış test uygulamaları (MST) ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. K-12 seviyesinde sayısal becerilerin ölçülmesi ve öğretmen adaylarının yeterlikleri ile ilgili testler geliştirilmektedir. Bunun yanı sıra, çeşitli psikolojik yapıların BOBUT veya MST ile ölçülmesi için gerekli ölçme araçlarının geliştirilmesi bu laboratuvarın hedefleri arasındadır. Misafir öğretim üyeleri, doktora sonrası araştırmacılar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine laboratuvarda çalışma ortamı yaratarak BOBUT ve MST araştırmalarının artırılması da laboratuvarın birincil hedeflerindendir.

acordeon
1
Çocuk Öğrenme Laboratuvarı (ÇÖL)

Çocuk Öğrenme Laboratuvarı'nda (ÇÖL) çocukların nasıl öğrendiklerini ve öğrenmelerini nasıl geliştirebilecekleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmalarımız, öğrenmeyi teşvik eden deneyimlere vurgu yaparak matematikte anahtar kavramları ve problem çözme prosedürlerini öğrenmeye odaklanmaktadır. Başlıca araştırma konuları arasında, erken yaşlarda öğrenilen örüntüleme becerilerinin ileri yaşlardaki matematik öğrenimindeki rolleri, lise öğrencilerinin cebirsel ifadeleri algıları, farklı yaşlardaki çocuklarda sayı doğrusu kavramının gelişimi ve etkili olan bilişsel faktörler bulunmaktadır.

acordeon
1
Sanal Gerçeklik Laboratuvarı (BUViaR)

http://buviar.boun.edu.tr/

BUViaR, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri biriminin çok disiplinli araştırma destek programı kapsamında kurulmuş bir araştırma laboratuvarıdır. Farklı alanlarda çalışan 3 akademisyenin, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi’nden Doç. Dr. Engin Ader, Bilgisayar Mühendisliği’nden Doç. Dr. Emre Uğur ve Psikoloji’den Doç. Dr. İnci Ayhan’ın ortak yürütücülüğünü yaptığı bir proje kapsamında faaliyete geçen laboratuvarda çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrencisi de proje ve tez çalışmalarını yürütmektedir. Kuzey Kampüs KPark 118A’da bulunan BUViar’da özdüzenlemeli öğrenme, vucüt ve zaman algısı, sanal gerçeklik ortamlarından toplanan çoklu verilerle ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla sanal gerçeklik ortamlarının tasarımı gibi konularda araştırmalar yapılmaktadır.