Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), akademisyen ve araştırmacıların araştırma konularına göre ulusal ve uluslararası proje desteklerini ve olanaklarını araştırmaları sırasında onlara destek veren Üniversite’deki ana birimdir. TTO, Üniversite’nin araştırma proje sayılarını arttırma hedefi gerçekleştirme için çalışırken araştırma proje sözleşmelerinin ilgili ulusal mevzuat ve kurallara uygun olarak yapılmasını da güvencede tutma amacındadır. TTO, araştırmacılara destek sağlayan TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı vb bakanlık ve kuruluşlarla iletişim içinde çalışmalarını yürütmektedir. Sanayi ile işbirliği kapsamında akademisyenlerle başlayan ar-ge, danışmanlık projelerinde, ilgili şirket ile işbirliği, ar-ge hizmet sözleşmelerinin oluşturulması, müzakere edilmesi, oluşturulan sözleşmenin dahili sözleşme kontrol sürecinden geçirilmesi ile proje bütçesinin ve maliyetinin oluşturulması işlemlerinde akademisyenlere destek vermektedir. TTO, araştırma proje önerilerini bir veritabanını tutar ve üniversitenin diğer idari birimlerine istatistiksel bilgi raporları sunar.

Web Adresi: https://tto.boun.edu.tr/

 

 

acordeon
1