Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Laboratuvarları

no_acordeon
1
Fizik Bölümü
acordeon
1
Astrofizik Laboratuvarı

https://academics.boun.edu.tr/ercan/

Dünya yörüngesinde halen görevde bulunan yeni ve görevini tamamlamış eski nesil X-ışın gözlem uydularından alınmış veriler çözümlenmekte ve gökyüzündeki çeşitli X-ışın kaynaklarının fiziksel özelliklerinin anlaşılması doğrultusunda araştırmalar yapılmaktadır. Bir süredir yurtiçi ve yurtdışından katılımcıların da içinde yer aldığı bir grupla optik astronomi gözlemleri sayesinde görsel tayf bölgesi ve ayrıca gama ışınları gibi elektromanyetik ışınımın daha küçük dalgaboylarında da gözlemlere başlanmış ve bu yöndeki araştırmalar her türlü alt yapı da inşa edilerek derinleştirilmiştir. Araştırma grubumuz, galaktik ve ekstra galaktik astronomi-astrofiziğin pek çok değişik alanlarında, örneğin galaksi kümeleri, yakın galaksilerde süpernova kalıntısı keşfi, nötron yıldızları, kara delikler, karanlık madde ve astrofiziğin diğer güncel konularında hem gözlemsel hem de teorik çalışmalar yürütmektedir.

acordeon
1
Engin Arık Yüksek Enerji Fiziği İnstrumentasyon Laboratuvarı

http://cms.org.tr/bu.html

https://karebloklab.wordpress.com/

http://kahvelab.boun.edu.tr/

Laboratuvarda temel olarak CERN’deki ATLAS ve CMS deneyleri üzerine hesaplamalı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca müon yarı ömrünü ölçmek üzere inşa edilmiş deneyi düzeneği ve nükleer deneylerde veri alımına uygun elektronik kartlar bulunmaktadır.

acordeon
1
Fiber Lazer Laboratuvarı

https://academics.boun.edu.tr/parviz.elahi/
Bu laboratuvarda, yaklaşık 1 µm ve 1,5 µm'de sürekli dalga, nanosaniye ve ultra kısa (pikosaniye ve femtosaniye) fiber lazerler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz lazerleri metaller, yarı iletkenler ve doku işleme dahil olmak üzere lazer malzeme işleme için de kullanıyoruz. Ayrıca mikro boncukları ve canlı hücreleri yakalamak için optik cımbızlar, özellikle de kavite içi optik cımbızlar geliştiriyoruz. Dijital holografik mikroskopi gibi modern görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi, bu laboratuvarda devam eden bir başka araştırmadır.

acordeon
1
Fiber Optik Laboratuvarı

Nano-parçacıkların fiziği, nano-parçacıkların spektroskopisi ve time-resolved görüntüleme, kuantum noktalar, fotonik kristaller, fiber optik sensörler, optik topografi ve kuantum iletişim üstüne çalışmalar yapılmaktadır.

acordeon
1
İklim Değişikliği Araştırma Laboratuvarı

 http://.climatechange.boun.edu.tr

İklim Değişikliği Araştırma Laboratuvarı’nda Bölgesel İklim Modellemesi teknikleri kullanılarak yüksek çözünürlükte bölgesel iklim öngörüleri hazırlanmaktadır. Bu öngörülerden zamansal ve mekansal sektörel etki analizleri çıkartılmaktadır. Analizlerinin ana kullanım alanı sağlık, tarım ve enerji sektörleridir. Üretilen projelerde sözü geçen alanlarda faaliyet gösteren bakanlıkların ve özel sektörün de katkısı bulunmaktadır. Ayrıca bu laboratuvarda üniversitemizdeki değişik enstitülerden yüksek lisans ve doktora öğrencileri araştırma çalışmalarını sürdürmektedirler.

 

acordeon
1
Kandilli Algıç, Hızlandırıcı ve Enstrümantasyon Laboratuvarı

http://kahvelab.boun.edu.tr/

Laboratuvarda atomaltı parçacıkların yüksek enerjilere çıkarılması ve gözlemlenmesine yönelik hızlandırıcı ve algıçlar geliştirilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizin ilk gazlı tel odası algıcı, hızlandırıcılarda kullanılmaya uygun UHF bandında RF iletim hattı ve dolaştırıcı ve bir elektron tabancası tasarlanıp geliştirilmiştir. Bu cihazların hem bilimsel hem de endüstriyel amaçlı ürünler haline dönüştürülmesi için Ankara, İstanbul, İzmir, Kütahya gibi illerdeki çeşitli üniversitelerden ve CERN’den araştırmacılarla işbirlikleri yürütülmektedir. CERN’deki deneylerden gelen verinin işlenmesine ve benzetim çalışmalarına uygun toplam 500 çekirdekli bir bilgisayar tarlası, 60cm’ye kadar parçalar işlemeye uygun bir mekanik atölyesi, ufak bir ıslak oda ve elektronik atölyesi laboratuvarın altyapıları arasındadır.

 

 

acordeon
1
Kare Blok Dedektör Teknolojileri Laboratuvarı

https://karebloklab.wordpress.com/
KareBlokLab, dedektör okuma ve kontrol elektroniği geliştirme ve testleri için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde kurulmuştur. KareBlokLab, Feza Gürsey ve BTK binalarında yer almaktadır. KareBlokLab'ın temel amacı, CERN CMS deneyinde oluşan uzmanlığı Türkiye'deki dedektör Ar-Ge çalışmalarına aktarmak ve Türkiye'deki uzman sayısını artırmaktır. KareBlokLab ekibinin ilgi alanları şunlardır: kontrollü bir ortamda silikon tabanlı dedektör okuma, kontrol ve tetik dağıtım sistemleri için donanım tasarımı, firmware ve yazılım geliştirme, yüksek hızlı, yüksek bant genişliğine sahip veri toplama sistemleri için firmware ve yazılım geliştirme, LHC deneyleri için tasarlanmış elektroniklerin toplam iyonlaşma dozu ve tek olay etki testleri.

acordeon
1
Katı Hal Fiziği Laboratuvarı

http://www.phys.boun.edu.tr/solidstate/SolidStateLab1.htm

Yarı iletken ince film aygıtlarının üretimi, yapısal, elektronik, optoelektronik ve termal özelliklerinin karakterizasyonu ve katı hal bellek, güneş pili, sensör gibi ileri teknoloji uygulamaları araştırılmaktadır.

acordeon
1
Medikal ve Biyolojik Fizik Araştırma Laboratuvarı

Kanser fiziği, kanser modellemesi ve kanser görüntülemesi üstüne çalışılmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 350 bin kanser hastası bulunmakta ve sayı hızla artmaktadır. Dolayısıyla kansere çok-disiplinli, özgün yaklaşımlar gerekmektedir. Bu laboratuvarın amacı, kansere biyoloji bilgisiyle donanmış fizikçi gözüyle bakmak, araştırmak ve anlamaktır. Ayrıca zararsız, ucuz ve taşınabilir optik ve akustik kanser görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi de ilgi alanının içindedir.

acordeon
1
Nanomanyetizma ve Spin Uygulamaları Araştırma Laboratuvarı (Buspin)

http://www.phys.boun.edu.tr/~ozhan/BUSPIN/

Bu laboratuvarda, ileri nanofabrikasyon teknikleri kullanılarak üretilen ince film nano-mıknatıs yapılarının ve diğer spintronik aygıtların statik özellikleri ve radyo frekans (RF) dinamik özellikleri ile manyetik bellek ve sensör teknolojileri uygulamaları araştırılmaktadır.

acordeon
1
Yarıiletken Optiği Laboratuvarı

https://sites.google.com/view/aslanlab/
Optik spektroskopi (ölçüm) metotlarını kullanarak ilgi alanımızdaki malzeme ailelerini çalışmaktayız. Bunlar, atom kalınlığında 2 boyutlu malzemeler (geçiş metali dikalkojenitleri) ve 0 boyutlu kuantum noktalar, grafen ve benzeri yapılardır. Bunların optik ve elektronik özelliklerini mekanik yöntemlerle değiştirip hem temel yarıiletken fiziğini hem de optoelektroniğe yönelik uygulamalarını çalışmaktayız.

no_acordeon
1
Kimya Bölümü
acordeon
1
Arkeometri Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Arkeolojik malzemelerin incelenmesine yönelik projeler ve analizler yapılmaktadır. Çanak çömleklerden izole edilen organik kalıntılar incelenerek antik diyet ile ilgili bilgilere ulaşmak amaçlanmaktadır. Çalışmanın analizleri laboratuvarda bulunan iki adet gaz kromatografisi ile yapılmaktadır. Laboratuvarda ayrıca çömleklerden ince kesit hazırlama cihazı bulunmaktadır. Diğer bir çalışma alanı ise arkeolojik yerleşim tabanlarından mikro morfoloji hazırlama sistemi geliştirilmiştir.

acordeon
1
Biyofiziksel Kimya ve Yumuşak Madde Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Biyo-malzemeler, polielektrolitler, kolloid ve ara yüzeylerde kullanılan farklı malzemeler sentezlenerek karakterizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Biyolojideki polielektrolit yapısına sahip makromoleküllerle protein gibi diğer moleküllerin etkileşimi incelenmektedir. Bu malzemelerin yapıları ve makro iyon davranımları jel ve/veya çözelti içinde incelenerek enzim immobilizasyonu uygulamalarına yönelik izotermal titrasyon, reoloji, ışık saçılımı ve küçük açılı nötron saçılımı teknikleri ile yapılmaktadır.

acordeon
1
Çevre Kimyası ve Doğal Malzemeler Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Su kirliliğinde öne çıkan, insan sağlığı ve ekolojik denge açısından riskli sentetik kimyasalların tespiti, ve sudan uzaklaştırılmaları için metod geliştirme ve optimizasyon. Bu bağlamda aktif karbon, mikroyosun ve siyanobakteri türlerinin üretim, kullanım ve performans değerlendirmeleri. Su arıtma veya biyolojik uygulamalarda kullanılmak üzere çeşitli polisakkarit türevleri kullanılarak kompozit ve özellikleri kontrol edilebilen hidrojel üretimi. Kan serumunda kimyasal tespiti yapılmaktadır.

acordeon
1
Enerji Depolama için İleri Teknoloji Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Lityum iyon ve Sodyum iyon batarya teknolojileri üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Laboratuvarımızda sentezden başlanarak bataryalarda uygulama alanı bulan hem aktif hem de aktif olmayan malzemelerin üretimi, elektriksel ve elektrokimyasal karakterizasyonları yapılmaktadır. Bunlara ek olarak fiziko-kimyasal karakterizasyonlar farklı üniversiteler ve ARGE kurumları ile olan iş birlikleri ile dışarıda yapılmaktadır. Yine grubumuz hem Paris hem de Ürdün de bulunan sinktrotron laboratuvarlarında ileri karakterizasyon teknikleri kullanarak yüksek etki değerine sahip çalışmalar ortaya koymaya çalışmaktadır.

acordeon
1
Fotokimya ve Fotokatalist Laboratuvarı

Çalışma Alanı: İmpregnasyon ve çöktürme yöntemleri kullanılarak foto-katalist hazırlama ve karakterizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Işıklandırma kutuları ile fotokatalitik verimlilik seçilen örnek maddeler varlığında ışıklı ve ışıksız ortamda takip edilerek kinetik çalışmalar yapılmaktadır.

acordeon
1
Hesapsal Kimya Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Ilaç hammadesi oluşturan organik moleküllerin hidrofilik/hidrofobik özellikleri saptanarak hücrelere girme potansiyelleri hesapsal yöntemlerle tespit edilmektedir. Malzeme kimyasında metal oksit katalizörlerin hidrojenasyonla ilgili tepkime seçiciliğine katkıları atomistik ve elektronik bir çözünürlükle modellenmekte, yeni ve yüksek verim oluşturacak katalizörlerin tasarımı hedeflenmektedir.

acordeon
1
Hesapsal Kimya ve Biyokimya Laboratuvarı

Çalışma Alanı: İnsan vücudundaki kovalent olmayan kuvvetlerle bir araya gelen protein-ligand etkileşimlerini deneysel yöntemlerle anlamak, polimer/kolloid ve nano parçacıklarla kompleks sistemler inşa edip tıp ve enerjide kullanılabilecek malzemeler elde etmek üzerine yoğunlaşmıştır.

acordeon
1
İlaç Kimyası Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Hedefli kanser ilaçları konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Makromoleküler taşıyıcıların hazırlanması, biyomoleküller ile hedeflenmeleri ve ilaç moleküllerinin sentezlenmesi, antikor-ilaç konjugatlarının hazırlanması ve sonrasında hazırlanan yeni moleküllerin biyolojik etkilerinin incelenmesi laboratuvarın çalışma alanlarıdır.

acordeon
1
Lazer Spektroskopisi ve Yüzey Bilimi Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Lazer ve kütle spektroskopisi yöntemleri kullanılarak farklı tepkime mekanizmalarının daha iyi anlaşılması çalışmaları yapılmaktadır. Farklı yüzeylerde gerçekleşen tepkime basamaklarının belirlenerek daha verimli adımlar haline getirilmeleri ve böylece daha kolay elde edilecek ürünlere ulaşmak amaçlanmaktadır.

acordeon
1
Organik Polimer, Biyo-Nano Malzeme Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Biyomedikal uygulama alanları olan makromoleküler yapıların sentezlendiği  laboratuvardır. Yeni monomer sentezinden sensörlere ve biyoaktif jellere kadar uzanan yolculukta, malzemelerin fiziksel özelliklerinin ve biyolojik incelemelerinin yapıldığı çalışmalar devam etmektedir.

acordeon
1
Organik Sentez Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Kiral hetero halkasal sistemlerin sentez ve reaksiyonları çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra kiral bileşiklerin HPLC ve NMR analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarda aynı zamanda dönme engelli bileşiklerin sentezi yapılmaktadır.

acordeon
1
Organik Sentez ve Polimerik Kimya Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Atom transfer radikal polimerleşme (ATRP) ve RAFT teknikleri kullanılarak denetimli fonksiyonel ve reaktif polimerler elde edilmeye çalışılmaktadır. Bunun dışında alifatik poliesterlerin kondensasyon yolu ile eldesine de çalışılmaktadır. Bu projelerin ortak hedefi pudra kaplamacılıkta kullanım potansiyeline sahip yeni polimerlerin elde edilmesidir.

 

acordeon
1
Polimer Araştırma Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Yeni fonksiyonel monomer ve polimerlerinin sentezleri, suda çözünen monomer ve polimerler, fotopolimerizasyon ve fotobaşlatıcılar, biyouyumlu malzemeler üzerinde çalışılmaktadır.

acordeon
1
Polimer İşleme ve Nanokompozit Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Polimer blendlerinin hazırlanması ve karakterizasyonu, polimer işleme ve kalıplama polimerik nano kompozitlerin sentez ve karakterizasyonu, polimerlerin thermal ve statik/dinamik mekanik karakterizasyonu, polimerlerin boyutsal kararlılığı üzerinde çalışılmaktadır.

acordeon
1
Polimer Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Fonksiyonel homopolimer, blok ve aşı kopolimer sentezleri ve karakterizasyonları, polimer blendlerinin hazırlanması ve karakterizasyonu, moleküler ağırlık ve dağılım karakterizasyonu, polimerlerin boyutsal kararlılığı üzerinde çalışılmaktadır.

acordeon
1
Spektroskopi ve Kromatografi Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Infrared, NMR, LC-MS, yüzey gerilim cihazı gibi analiz altyapı cihazlarının bulunduğu laboratuvardır.

acordeon
1
Yakıt Hücreleri ve Enerji Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Laboratuvarda yakıt hücresi malzemeleri sentezlenerek, bu malzemelerin karakterizasyonu yapılmaktadır. Tanımlanan malzemelerin performans analizleri de tamamlanarak yüksek verimli enerji çevrim sistemleri haline getirilme çalışmaları yapılmaktadır. Enerji çevrimi ve karbon depolama malzemelerinin bir arada kullanılarak emisyon testleri ve bu emisyonların azaltma çalışmaları yürütülmektedir. Enerji çevrimleri için gerekli katalizör malzemelerin nano boyutlarda sentezlenmesi, karakterizasyonu ve kullanıma hazırlanması için gerekli bütün çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

acordeon
1
Yüzey Kimyası ve Kolloid Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Deneylerde genellikle yüzey-aktif maddelerin oluşturduğu ve biyo-membran benzeri modellemelerde kullanılan misel, mikro/nano emülsiyon ve vesiküler yapılarla çalışılmaktadır. Bu yapıların hidrofilik ve hidrofobik alanlarında DNA, protein, ilaç, vb. enkapsülleme çalışmaları sürdürülmektedir.

no_acordeon
1
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
acordeon
1
Apoptoz ve Kanser İmmünolojisi Laboratuvarı (Akil)

Çalışma Alanları: Prof. Dr. Nesrin Özören’in Apoptoz ve kanser immünolojisi laboratuarının araştırma konularından bir tanesi ASC adaptörünün insan deri kanseri gelişimindeki önemi üzerinedir. Şimdiye kadar elde edilen bulgular ASC'ın iki ayrı önemli görevi olduğunu gösteriyor. Birinci görevi bağışıklık sisteminde hücre-içi patojenlerin tanınmasındadır. Kaspaz 1 enziminin çalışmasını sağlayarak, IL-1 ve IL-18 sitokinlerinin salgılanımını kontrol etmektedir. İkinci görevinin ise hücre ölüm mekanizmasında olduğu ileri sürülmektedir. ASC geninin ekspresyonu normal olarak geniş bir doku yelpazesinde bulunur ancak bazı kanser türlerinin büyük bir oranında ekspresyonunun baskılandığı saptanmıştır. Amaçları ASC’ın bu tümorlerin gelişimindeki önemini açıklığa kavuşturmak olacaktır. İkinci araştırma konuları ise Türkiye'de yaygın olarak görülen Behçet hastalığının oluşum mekanizmalarının aydınlatılması üzerinedir.

acordeon
1
Duyu Laboratuvarı (Senselab)

Çalışma Alanları: Doç. Dr. Stefan H. Fuss’un duyu araştırma laboratuvarında koklama duyu organının gelişimi ve duyu nöronlarının farklılaşmalarını sağlayan mekanizmalar araştırılmaktadır. Yapılan çalışmalarda zebra balığı (Danio rerio) model organizması kullanılmaktadır. Ayrıca koku sisteminde hücre dejenerasyonu ve rejenerasyonu konuları irdelenmektedir. Yapılan bu çalışmalar kök hücre farklılaşması konusuna temel oluşturmaktadır.

acordeon
1
Genom Regülasyonu Laboratuvarı (Genreg)

www.genreg.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: İnsan genomunda bulunan onbinlerce gen içerisinden hangilerinin ne zaman, ne kadar aktif olacağını denetleyen epigenetik mekanizmalar normal gelişim süreçleri ve çevreye uyum açısından kritik konuma sahiptir. Ayrıca, bu mekanizmalardaki bozuklukların kanserleşmede de önemli yer tuttuğu gözlemlenmektedir. Gen Regülasyonu (GenReg) Laboratuvarı’nın ana araştırma odağını gen aktivitesini etkileyen faktörlerinin mekanizmaları ve kanserleşmede oynadığı rollerin tanımlanması oluşturmaktadır. Bu çalışmalar ile kanser tiplerine özgü yeni tedavi hedeflerinin belirlenmesi planlanmaktadır. 

acordeon
1
Kanser Sinyal Laboratuvarı (Csl)

Çalışma Alanları: Dr. Öğr. Üyesi Necla Birgün’ün kanser sinyal iletim yolakları araştırma laboratuvarında (CSL) ağırlıklı olarak iki konu üzerinde çalışılmaktadır. Araştırmalardan biri Wnt/beta katenin sinyal iletim yolağının kanser oluşumuna etki eden yeni molekülleri kapsamaktadır. Sinyal iletim yolağında bulunan birçok eleman farklı kanser türleri ile ilişkilendirilmiştir. Çalışma grubumuz karaciğer kanser hücrelerinde mutant beta kateninin yüksek anlatımını sağlayıp, SAGE ve mikrodizi analizi sonunda anlatımı değişen birçok hedef molekül bulmuştur. Amacımız daha önce kanser ile ilişkilendirilmemiş molekülleri tespit edip karakterize etmektir. İkinci yoğunlaştığımız konu ise G-Proteine bağlı bir reseptör (GPCR) olan Allatostatin reseptörünün (AstR) içinde bulunduğu sinyal yolağını araştırmaktır. Allatostatinler (AST) böceklerde juvenil hormonu inhibe eder, kas aktivitesini baskılar, yeme alışkanlığı ve vitelogenezde de görev alırlar. İlaçlarının yaklaşık % 60 ana hedefi GPCR proteinleridir. Grubumuz özellikle pestisit olarak kullanılması amacıyla böceklere özgü Allatostatin reseptörlerinin sinyal iletim yollakları aydınlatmaya çalışmaktadır.

acordeon
1
Moleküler Toksikoloji ve Kanser Araştırma Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Doç. Dr. İbrahim Yaman’ın laboratuvarında yapılan çalışmalarda besin kaynaklı veya diğer doğal kaynaklı kimyasal ajanların toksik etkileri moleküler düzeyde incelenmekte ve bu ajanlar arasında karsinojenik olanların kansere neden olan moleküler mekanizmaları araştırılmaktadır. Bu kapsamda, kimyasal ajanların hücresel sinyal iletim yolaklarına etkileri ve bu sinyal iletim yolaklarının etkilediği hücre ölüm/sağkalım süreçleri, proteozom ve otofaji gibi protein yıkım mekanizmaları incelenmektedir. Ayrıca, kimyasal ajanların gen ifadelerine etkileri transkripsiyon ve translasyon seviyesinde incelenmekte ve bu temel hücresel süreçlere etki mekanizmalarının incelenmesi laboratuvarın diğer çalışma alanları arasında yer almaktadır.

acordeon
1
Post-Translasyonel Modifikasyonlar Araştırma Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Dr. Öğr. Üyesi Umut Şahin’in araştırma laboratuvarında protein stabilitesini ve yıkımını kontrol eden post-translasyonel mekanizmalar (Ubiquitin, Small Ubiquitin-like Modifier) incelenmekte, bu mekanizmaların genetik ve farmakolojik yöntemlerle suni olarak tetiklenebilirliği araştırılmaktadır. Bu bağlamda organizma için zararlı, toksik ve patolojik proteinlerin yıkıma uğratılması ve bu şekilde bazı hastalıkların (çeşitli kanser türleri ve bazı nörodejeneratif hastalıklar da dahil olmak üzere) tedavisi hedeflenmektedir. Laboratuvarda ağırlıklı olarak protein biyokimyası ve hücre biyolojisi teknikleri kullanılmaktadır, uzun vadede denek hayvanları üzerinde denemeler yapılacaktır.

acordeon
1
Mitokondriyal Genetik Laboratuvarı (MitoLab)

Çalışma Alanları: Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Anıl Doğan'ın araştırma laboratuvarı, mitokondrinin hücredeki stres sinyalizasyonuna katkısına odaklanmaktadır. Laboratuvarın amacı, mitokondriden yayılan farklı sinyalleri incelemek ve bu sinyalleri aktive eden moleküler yolakları, yaşlanma ve yaşlanma ilgili hastalıklar bağlamında sistematik olarak incelemektir. Labın şu andaki çalışmaları serbest radikaller ile ilgilidir. Çeşitli transjenik fare modelleri ile serbest radikal sinyalizasyonunun mitokondriyal yanlış katlanmış protein yanıtı (UPRmt), otofaji, mitokin salınımı ve mitokondriyal entegre stres yanıtı (ISRmt) gibi yolaklara etkisinin araştırılması hedeflenmektedir. Serbest radikal sinyalizasyonunun ayrıntılı olarak deşifre edilmesi, hastalıklar için daha iyi tedavilerin tasarlanmasına ve gereksiz antioksidan kullanımının/tedavisinin potansiyel tehlikelerinin altını çizmeye yardımcı olacaktır.

 

acordeon
1
Gelişimsel Nörobiyoloji Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Prof. Dr. Arzu Çelik Fuss’un araştırma laboratuvarında gelişimsel nörobiyolojisi laboratuvarında beyin ve duyusal organ gelişimini ve nöronların farklılaşmasını sağlayan mekanizmaları araştırılmaktadır. Ayrıca meyve sineği Drosophila melanogaster kullanılarak nörogelişimsel ve nörodejeneratif hastalık modellerinin geliştirilmesi ve hastalığa sebep olan moleküler mekanizmaların aydınlatılması araştırma konuları arasındadır. Uzun vadede elde dilen bu modellerde ilaç taramaları yapılarak hastalıklara karşı tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kullanılan yöntemler arasında moleküler biyoloji, genetik, hücre biyolojisi, biyoenformatik, protein biyokimyası, immünfloresans ve ileri mikroskopi teknikleri ve transgenik hayvan üretimi bulunmaktadır.

acordeon
1
Deneysel Immunoloji Laboratuvarı (DIL)

Çalışma Alanları: Prof, Dr. M. Batu Erman’ın Deneysel İmmunoloji araştırma laboratuvarında bağışık sistemi gelişimi, ve fonksiyonunun moleküler, hücresel ve organizma seviyelerinde anlaşılmasını hedeflemektedir. Araştırmalarımız, bağışıklık yanıtları sırasında hücre çekirdeğindeki transkripsiyon faktörü proteinlerinin fonksiyonundan başlayarak, hücre yüzeyindeki reseptör proteinlerinin nasıl sinyaller yolladığını irdelemektedir. Bağışıklık sistemi hücrelerinin bu moleküllerini daha iyi anlayarak, bağışıklık yanıtlarındaki hataların (enflamatuvar hastalıklar) veya bağışıklık yanıtlarının yetersiz kaldığı ve kuvvetlendirilebileceği durumların (kanser) belirlenmesini amaçlamaktayız. Çalışmalarımızda gen mühendisliği (TALEN, CRISPR/Cas9), protein biyokimyası, akım sitometre, floresan mikroskopi, hücre kültürü ve biyoteknolojik metodlar kullanmaktayız. Laboratuvarımızda bu teknikler ile yeni nesil protein (nanokor) bazlı ve hücresel tedavilere yol açacak ilaçların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

acordeon
1
Tohum Laboratuvarı (SeedLab)

Araştırma alanı: Dr. Öğr. Üyesi Steven Footitt’in araştırma laboratuvarı tohumların son derece gelişmiş çevresel sensörler olarak hareket etme yeteneklerini araştırıyor. Tohumlar, yılın hangi zamanı olduğunu (zamansal algılama) söylemek için sıcaklık, ışık, su potansiyeli ve besin mevcudiyeti gibi çevreden gelen bilgileri entegre eder ve bu bilgi, fide çıkışını zamanlamak için topraktaki tohumların uyku hali döngüsünü düzenlemek için hayati önem taşır. Zamansal algılama tür için yılın en uygun zamanını belirtir. Yılın doğru zamanında, başarılı fide çıkışı için doğru iklim alanında (topraktaki derinlik ve rakip bitkilerin varlığı gibi) olup olmadıklarını belirlemek için yukarıda listelenen uzamsal sinyaller (uzaysal algılama) kullanılır. . Bunun nasıl düzenlendiğini anlamak için, farklı yaşam döngüleriyle sonuçlanan serin/ıslak ve sıcak/kuru iklimlere adapte olmuş Arabidopsis thaliana model bitkisinin iki ekotipi arasındaki doğal varyasyonu kullanıyoruz. Genomun farklı iklimlere uyarlanmış bölgelerini ve ekspresyonu iklime uyarlanmış genleri belirlemek için RNAseq metodunu ve bu ekotiplerden yapılmış bir rekombinant doğal hat haritalama popülasyonu kullanıyoruz. Uyuşukluk ve çimlenmeyi düzenleyen iklime uyumlu genlerin belirlenmesi, iklim değiştikçe tarımın ihtiyaç duyduğu “climate smart” mahsullerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

no_acordeon
1
Psikoloji Bölümü
acordeon
1
Bilişsel Süreçler Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Bilişsel Psikoloji Laboratuarı, bölümün lisans ve lisansüstü eğitimin özellikle deneysel/uygulamalı derslerine destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bölümün bilişsel alanda çalışan 3 öğretim üyelerinin araştırmaları ve disiplinlerarası alanlarda (Bilişsel Bilim, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü yüksek lisans programlarıyla) ortak araştırmalar yürütülmektedir. Araştırmalarımızın çoğu Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜBİTAK ve TÜBA destekli olup yetişkinler ve yaşlılara yönelik şu alanlarda yapılmaktadır: - Bellek araştırmaları (otobiyografik bellek, kolektif bellek, çalışma belleği, müzik belleği, örtülü bellek, üstbiliş) - Görsel ve işitsel duyu ve algılama/tanıma araştırmaları (yüz tanıma, karmaşık görüntü algılama, melodik ve ritmik algı) - Görsel dikkat araştırmaları ve beynin yönetici fonksiyonları - Kültürlenmenin bilişsel etkileri.

 

acordeon
1
Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı

https://neuroscience.boun.edu.tr/

Çalışma Alanları: Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı, korku, depresyon ve anksiyetenin altında yatan biyolojik temelleri inceleyen bir sistem nörobilimi ve fonksiyonel nöroanatomi laboratuvarıdır. Kemirgen modellerinde çeşitli nöroanatomik, elektrofizyolojik, kemogenetik ve davranışsal yöntemler kullanılarak, çeşitli beyin yapılarının (ör: Bazal önbeyin, amigdala, hipokampus ve BNST çekirdekleri), korku duygusu ve bununla ilişkili patolojilerdeki rolleri incelenmektedir. Laboratuvarımızda Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Bilişsel Bilim, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nden lisans ve lisansüstü öğrenciler araştırma yapmaktadır.

acordeon
1
Sosyal Psikoloji Laboratuvarı

socpsy.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: Sosyal Psikoloji Laboratuvarı'nda ağırlıklı olarak üç tematik alanı kapsayan araştırmalar yapılmaktadır: - Kültür (örn. Kültür-aile-benlik ilişkileri, toplumsal ve kültürel değişim süreçlerinin psikolojik sonuçları, kültürlerarası karşılaştırmalı sosyal psikoloji) - Grup Dinamikleri ve Gruplararası İlişkiler (örn. sosyal kimlik, çeşitli alt gruplara yönelik önyargıların psikolojik temelleri) - Sosyal Biliş (örn. Kişiler hakkında oluşturduğumuz izlenimlere etki eden faktörler, yakın ilişkilerin zihinsel temsili, sosyal davranış ve karar vermeye etki eden zihinsel süreçler) Araştırmalarımızda metodolojik zenginlik (deneysel ve diğer yöntemlerin birbirini tamamlaması) hedeflenmektedir.

acordeon
1
Görsel Algı Laboratuvarı

https://visionlab.boun.edu.tr/

Görsel algı laboratuvarında davranışsal / psikofiziksel yöntemler kullanarak sistemin görsel bilgiyi ne şekilde işlemlediğine dair araştırmalar yürütülür. Görsel sistemdeki farklı birimlerin farklı görsel uyaran tiplerine olan hassasiyeti göz önünde bulundurularak programlanan uyaranlara verilen davranışsal yanıtlar çerçevesinde belli çıkarımlarda bulunulur. Halihazırda laboratuvarda araştırmaları süren belli başlı konular aşağıdaki gibidir:

-Temporal işleyişler: Hareket ve zaman algısı

-Görsel-motor sistemler arasındaki etkileşim

-Dikkatin sahne tanıma ve sahne algısına etkisi

-İnsan yüzlerinin algısı ve duygu tanıma

acordeon
1
Aile ve Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı

https://ailecocuk.boun.edu.tr/
Aile ve Çocuk Araştırmaları Laboratuvarında yürütülen projelerde çocukların bilişsel ve sosyo-duygusal becerileri ile bu becerilen gelişiminde rol oynayan çocuk yetiştirme tutumları incelenmektedir. Çalışmalarda, ebeveyn uygulamalarının kültür, sosyoekonomik düzey ile kuşaklararası farklılıklardan nasıl etkilendiği gibi araştırma soruları da ele alınmaktadır.
Çalışmaların ikinci odağında ise risk altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik psiko-sosyal uygulama araştırmaları bulunmaktadır.
Tüm projeler TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma Ajansı, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler birimi gibi kuruluşlar tarafından fonlanmaktadır.