Uluslararası Projeler

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Üniversitemiz araştırmacıları tarafından ve uluslararası kaynaklardan sağlanan fonlarla yapılan araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesine yönelik destek faaliyetlerinden sorumludur. TTO, araştırma projelerinin başvuru öncesinden sonlanmasına kadar giden tüm süreçte öğretim üyeleri ve araştırmacıların ihtiyacı olan idari ve mali süreç desteğinin Üniversite Yönetimi tarafından sağlanmasını koordine etmektedir. TTO, başta Avrupa Birliği Çerçeve Programı Horizon 2020, Erasmus+ (Ulusal Ajans Destekleri), Avrupa Birliği IPA Destekleri, İkili ve Çoklu Uluslararası İşbirlikleri destekleri olmak üzere araştırmayı fonlandırmak için mevcut olan finansman kaynakları hakkında bilgi sağlar; proje özelinde hangi fonların kullanılabileceği konusunda araştırmacılara yardımcı olur; başarılı bir proje yönetimi süreci için akademisyen ve araştırmacılarla birlikte çalışır. Bu görevlere dahil olan faaliyetler,

  • Uluslararası fon kaynaklarının araştırmacılarca bilinirliğinin artırılması için tanıtım,
  • Proje yönetimi ile ilgili idari ve mali süreç desteği,
  • Proje sonuçlarının ve başarı öykülerinin yayılımı,
  • Proje teklifi hazırlama ve yürütme konularında rehberlik ve eğitim, proje önerisi yazma, bütçe hazırlama, mevzuat ve kurallara uygunluğu sağlamada destek

gibi çalışmalardır.