Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

acordeon
1
Bilişimsel Görüntüleme Laboratuvarı

https://cil.bogazici.edu.tr/

Çalışma Alanı: Manyetik rezonans görüntüleme teknikleri (MR spektroskopik görüntüleme (MRSG), atardamar fırıl etiketleme (ASL), difüzyon tensör görüntüleme (DTG), v.b.) kullanılarak beyin hastalıklarına bağlı gelişen anatomik, fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikleri tanımlamak, makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleri kullanarak medikal görüntü verilerinin hastalık teşhisi için sınıflandırılması ve görüntü iyileştirme (super çözünürlük), klinikte kullanılan rutin MRSG tekniklerini hızlandırmak, daha hassas ve doğru veri alımı ve işleme yapabilmek için kantitatif moleküler MR görüntüleme teknikleri geliştirmek, MR parametrik haritalar oluşturmak için modelleme yapmak ve analiz yöntemleri geliştirmek, kullanıcı dostu veri analizi arayüzleri geliştirmek, ve beyin kimyasını ve anomalileri taklit eden fantomlar üretmek için çalışmalar yapılmaktır.

 

acordeon
1
Biyofonksiyonel Nanomalzeme Tasarım Laboratuvarı

https://bindlab.bogazici.edu.tr/
https://bme.bogazici.edu.tr/biofunctional-nanomaterials-design-laborator...

Çalışma Alanı: Multidisipliner araştırmalarımızın ilgi alanı, biyomedikal araştırmalardaki ve sağlık uygulamalarındaki zorlukların üstesinden gelmek için nanokapsüller, polimerzomlar ve hibrit nanoparçacıklar gibi akıllı nanotaşıyıcı sistemlerin tasarımını, üretimini ve karakterizasyonunu içermektedir. Bu tür çalışmalar, nanobiyoteknoloji, biyomalzemeler, kolloidler ve mühendislik yaklaşımlarından çeşitli girdileri birbirine bağlayan oldukça disiplinler arası bir çalışma platformu gerektirmektedir.

acordeon
1
Biyofotonik Laboratuvarı

https://bme.bogazici.edu.tr/biophotonics-laboratory

Çalışma Alanı: Laser doku etkileşimi, cerrahi lazer sistem tasarımı, fotobiyomodülasyon, fotodinamik terapi, LIBS (Laser Induced Breakdow Spectroscopy), Optik cımbız gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.
 

acordeon
1
Biyomalzeme Araştırma Laboratuvarı

https://bme.bogazici.edu.tr/biomaterials-research-laboratory

Çalışma Alanı: Doku mühendisliğine yönelik olarak biyomalzemelerin sentezlenmesi, hazırlanması, kimyasal modifikasyonlara tabi tutulması ve karakterizasyonları yapılmaktadır. Üstün özelliklere sahip doğal yapılardan esinlenmiş veya bunları taklit eden kimyasal, mekanik ve topografik özelliklere sahip biyomalzemelerin hazırlanması çalışmaların odağını oluşturmaktadır. Başlıca kemik, kıkırdak, kalp kası ve kornea doku mühendisliğine yönelik çalışmalar yanında doğal yapıların antibakteriyel özellikleri taklit edilerek implant performanslarının artırılmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

 

acordeon
1
Biyomalzeme Üretimi ve Karakterizasyonu Laboratuvarı

https://bme.bogazici.edu.tr/biomaterials-production-and-characterisation...

Çalışma Alanı: Biyomalzemeler; vücut içerisinde veya dışında vucüdun belirli bir fonksiyonunu yerine getirmesini sağlamak için kullanılan protezler, implantlar ve yapay organların yapımında, mekanik, seramik, polimerik ve kompozit malzemelerle yapılan çalışmalar yapılmaktadır.

acordeon
1
Biyomedikal Robot Laboratuvarı

https://bme.bogazici.edu.tr/robotics-laboratory

Çalışma Alanı: Biyolojik sistemlerden esinlenen robotlar geliştirilmesine ve biyomekanik analiz-sentez amaçlı benzetim sistemleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

acordeon
1
Biyomekanik Laboratuvarı

https://bme.bogazici.edu.tr/biomechanics-laboratory

Çalışma Alanı: Kas-iskelet sistemi biyomekaniği, iskelet kası mekaniği. Hayvan deneyleri, histoloji ve matematiksel modelleme (örneğin sonlu elemanlar kas modeli) ile kas ve bağdoku biyomekaniği için temel bilimsel kuramlar ve yenilikçi bakış açıları geliştirilmektedir. İnsanda intraoperatif deneyler, yüksek çözünürlüklü EMG, ultrason görüntüleme, ultrason clastografi, ileri manyetik rezonans görüntüleme analizleri ve difüzyon tensör görüntüleme yöntemleri ile in vivo  çalışmalar yapılmaktadır. Kas iskelet sistemi patolojileri (örneğin spastisite) ve tedavileri (örneğin Botoks enjeksiyonları) ile fizyoterapi uygulamalarının (örneğin Kinezyo Bant) bilinmeyen etiyolojilerinin/etki mekanizmalarının anlaşılması ve yenilikçi tanı, takip, tedavi yöntemleri ve ilaç geliştirilmesi için biyolojik sistemlerde yapısal ve fonksiyonel tıbbi sorunların çözümü için makine mühendisliği prensiplerinin uygulanması ile yürütülen çalışmalar yapılmaktadır.

 

acordeon
1
Biyotasarım Laboratuvarı

https://bme.bogazici.edu.tr/biodesign-laboratory

Çalışma Alanı: Tıbbi cihaz ve implant tasarımı, görüntüleme eşliğinde yapılan girişimler, biyomalzeme ve biyoMEMs alanlarında araştırmalar yapılmaktadır.

 

acordeon
1
Davranışsal Biyoloji Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Davranış bilimi, bu laboratuvardaki tüm projelerin anahtarıdır. Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar için hayvan modelleri, davranışsal nörogörüntüleme yöntemleri, deneyime bağlı derin beyin stimülasyonu ve daha fazlası geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Davranışsal Biyoloji Laboratuvarı, beyni tüm karmaşıklığı ile sistematik ve dinamik bir şekilde incelemek için davranışı bir geçit olarak görmektedir.

acordeon
1
Doku Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Laboratuvarda deneylerde kullanılan örnek dokular homojen bir şekilde deneylere ve incelemeye hazırlanır. Dokuların kesimi, parafine gömülmesi, parafin bloklarının dilimlenmesi boyanması ve mikroskop altında histolojik incelemeleri yapılır. Bunun yanında örneklere materyal test cihazında çekme, basma ve cycling testler uygulanmaktadır. Ayrıca bakteri inokülasyonu, koloni oluşturma, büyütme ve koloni sayma işlemleri, besiyeri hazırlama, ve plakaların hazırlanması gibi genel mikrobiyolojik çalışmalar yapılmaktadır.

acordeon
1
Dokunma Duyusu Araştırma Laboratuvarı

https://bme.bogazici.edu.tr/tactile-research-laboratory

Çalışma Alanı: Çevresel ve merkezi somatosensoryel sistemi ve kognitif süreçleri incelemektedir. Özellikle dokunma duyusunun anatomisi, fizyolojisi, psikofiziği ve modellenmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

 

acordeon
1
Hassas Tıp ve Moleküler Görüntüleme Grubu/Laboratuvarı

https://bme.bogazici.edu.tr/albert-guvenis

Çalışma Alanı: Prof. Dr. Albert Güvenis tarafından kurulan ve yönetilen Hassas Tıp - Moleküler Görüntüleme Grubu/Laboratuvarının amacı, klinik mühendisliği ve tıbbi görüntüleme tekniklerinin birlikte uygulanmasıyla, hastalığın daha eksiksiz ve kesin bir karakterizasyonunu sağlayarak, hassas tıbbın terapötik uygulamalarını geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek, hastalıkla ilgili doğru tahminler yapmaktır. Ayrıca, gelecekteki olayları ve optimal terapötik değişiklikleri yapabilmek için tedaviye yanıt olarak kesin değişikliklerin ölçülmesine çalışılmaktadır. Tüm bu hedeflere herhangi bir invazif prosedür olmadan ulaşılması gerekmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için çeşitli alt süreç tasarım faaliyetlerini kullanıyoruz ve SPECT/PET/CT hibrit enstrümantasyonu, lezyon seçilebilirliği, istatistiksel tasarım ve tasarım optimizasyonunun kullanımı, görüntülerin kurtarılması ve gürültünün azaltılması için sinyal işleme, yapay zekanın kullanımı ile görüntülerin iyileştirilmesi, donanım ve algoritma tasarımı için Monte Carlo simülasyonları, hassas tıp için hibrit görüntülerin radyomik analizi, hibrit görüntüleme sistemlerinin yapay zeka destekli kalibrasyonu ve metroloji gibi klinik mühendislik araçlarını kullanıyoruz.

acordeon
1
Hücre Kültürü Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Çeşitli immortalize hücre, mezenkimal kök hücre ve indüklenmiş pluripotent kök hücre hatları rutin olarak sürdürülüp çoğaltılmaktadır. Bu hatlar esas olarak biyomalzeme araştırma laboratuvarında hazırlanan doğal yapılardan esinlenmiş veya bunları taklit eden biyomalzemelerin in vitro performanslarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra ilaç toksisite tahlilleri yapılmakta ayrıca elektromanyetik alanların hücrelerle etkileşimleri araştırılmaktadır.

acordeon
1
Hücresel Görüntüleme ve Elektrofizyoloji Laboratuvarı

https://bme.bogazici.edu.tr/cellular-imaging-electrophysiology-laboratory

Çalışma Alanı: Hücre kültürü teknikleriyle çeşitli sinir hücresi modelleri üretilmekte ve üretilen hücrelerin aktiviteleri, kanal ekspresyonları ve mitokondriyal değişiklikleri elektrofizyolojik ve görüntüleme yöntemleriyle çalışılmaktadır. Model sinir hücrelerinde dejenerasyon oluşturup, dejenerasyona karşı hücreleri koruyan maddeler test edilmektedir. Ayrıca, çeşitli ilaçların sinir hücreleri üzerinde etkisi araştırılmaktadır. Hücresel çalışmalar dışında, klinik çalışmalarda inme hastalarının iyileşme sürecini takip edebilmek için çeşitli biyoişaretçiler geliştirilmektedir.
 

 

acordeon
1
Multimodal Görüntüleme & Fizyoloji Laboratuvarı

https://bme.bogazici.edu.tr/multimodal-imaging-physiology-mimlab
https://mimlab.bogazici.edu.tr/en

Çalışma Alanı: Dinlenme, uyanıklık durumları ve uyku sırasında insan ve hayvan beynini daha iyi anlamak için gelişmiş multimodal nörogörüntüleme (MRI, fMRI, EEG) teknikleri birleştirilmektedir. Fizyolojimizin (örneğin kalp atış hızı, solunum, gözbebeği davranışı) farklı uyanıklık halleri ve/veya görevler sırasında nasıl tepki verdiği incelenmekte, beynin uzay-zamansal sinyal değişimleriyle ilişkilerinin anlaşılması hedeflenmektedir. Bunun için de hesaplamalı algoritmalar tasarlanmakta ve geliştirilmektedir.

acordeon
1
Nörosinyal Analiz Laboratuvarı

http://neurosignal.bogazici.edu.tr

Çalışma Alanı: Beyin Elektriksel Etkinliği (EEG) ve işlevsel Beyin görüntüleme teknikleriyle elde edilen verileri işleyerek işlevsel beyin görüntüleri elde edilmektedir. İstatistik ve sinyal işleme yöntemleriyle bilişsel süreçleri anlamak ve çeşitli nörolojik bozuklarda tanı ve tedavi uygulamak için nöro-görüntüleme algoritmaları geliştirilmektedir.

acordeon
1
Tıbbi Görüntüleme Laboratuvarı

https://bumil.bogazici.edu.tr/

Çalışma Alanı: Boğaziçi Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Laboratuvarları (BUMIL), Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü bünyesinde tıbbi görüntüleme konusunda araştırma projeleri yürüten yedi multidisipliner araştırma laboratuvarından oluşmaktadır. BUMIL'in bir parçası olan laboratuvarlar, Tıbbi Görüntüleme Enstrümantasyon Laboratuvarı, Nörosinyal Analiz Laboratuvarı, Hücresel Görüntüleme ve Elektrofizyoloji Laboratuvarı, Bilişimsel Görüntüleme Laboratuvarı, Davranış ve Biyoloji Laboratuvarı, Biyotasarım Laboratuvarı, Biyomekanik Laboratuvarı ve Robotik Laboratuvarı’dır. BUMIL aslen 2002 yılında Prof.Dr. Cengizhan Öztürk tarafından kurulmuş olup 2018'den bu yana Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü bünyesinde yer alan ve tıbbi görüntüleme için teknoloji geliştirme ve/veya uygulamaları üzerine çalışan birçok laboratuvarı kapsayan bir şemsiye yapıya dönüşmüştür.
 

 

acordeon
1
XLab-Tıbbi Görüntüleme Enstrümentasyon Laboratuvarı

https://xlab.bogazici.edu.tr/

Çalışma Alanı: XLab, 2010 senesinde BUMIL (Boğaziçi Üniversitesi Medikal Görüntüleme Laboratuvarları) bünyesinde kurulmuştur. Ana çalışma alanlarımız; medikal teşhis sistemleri, X-ray teknolojileri, yarıiletken temelli görüntüleme teknikleri, medikal görüntü işleme ve medikal elektronik tasarımdan oluşmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde yer alan Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde bulunan XLab, lisanslı X-ray test odası ve elektronik geliştirme laboratuvarına sahiptir.