ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülleri

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Ödülleri

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın amacı Üniversite-Endüstri ilişkilerini geliştirmek, bilimsel araştırmalara ve araştırmacılara destek olmak, seçkin bilim adamlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkin­liklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmektir.

Onur Ödülü

Hem Bilim Ödülü hem de Hizmet Ödülü için gerekli olan koşullardan önemli bir bölümünü gerçekleştiren kişilere verilen en üstün ödüldür. Yalnızca yaşamakta olan kişilere verilir.

Bilim Ödülü

Bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla bilime uluslararası düzeyde önemli bir katkıda bulunmuş olan ya da bilimsel bulgularıyla ülkenin gelişmesine önemli bir yarar sağlamış olanlara verilen ödüldür. Yalnızca yaşamakta olan bilim adamlarına verilir.

Hizmet Ödülü

Bilim alanlarından birinde, ülkenin toplumsal, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına yönelik önemli katkılarda bulunmuş olmak; araştırma yönetimi ve diğer çalışmalar ile araştırıcı bir gençliğin yetiştirilmesine ve ülkenin araştırma potansiyelinin arttırılmasına önemli katkılarda bulunmuş olmak; araştırma sonuçlarının endüstriye aktarılması ve araştırmaya dayalı endüstriyel kalkınmanın gerçekleştirilmesi ya da yaygınlaştırılmasına emeği geçmiş olmak; Türkiye’nin gereksinimi olan sektörlerin kurulması, geliştirilmesi ya da var olan sektörlerin verimli duruma getirilmesi çabalarıyla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmuş olmak; yüksek öğretim kurumlarının çağdaş ve atılımcı bir yaklaşımla kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük ederek önemli katkılarda bulunmuş olmak durumunda verilir.

Araştırma Teşvik Ödülü

Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişme­sine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan genç araştırmacılara (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını doldurmamış olan) verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma çalışması için verilebileceği gibi bir araştırmacının ya da bir araştırmacı grubunun tüm çalışmaları gözönüne alınarak da verilebilir.

Teknoloji Teşvik Ödülü

Teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla belli bir endüstri dalının gelişmesine katkıda bulunan genç araştırmacı/geliştirmecilere (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını doldurmamış olan) verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma/geliştirme çalışması için verilebileceği gibi, bir araştırmacı/geliştirmecinin ya da bir araştırma/geliştirme grubunun (bu durumda yaş sınırlamasına uyulmaz) tüm çalışmaları gözönüne alınarak da verilebilir.

 

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
Onur / Bilim / Hizmet / Araştırma Teşvik Ödülleri
Genel
Madde 1:

Seçkin bilim adamlarının ve uygulamacıların, tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla, ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı'nca her yıl aşağıda sıralanan ödüller verilir.

 1. Onur Ödülü
 2. Bilim Ödülü
 3. Hizmet Ödülü
 4. Araştırma Teşvik Ödülü
 5. Teknoloji Teşvik Ödülü
 6. Vakıf Mütevelli Heyeti'nce uygun görülecek diğer ödüller
Tanımlar
Madde 2:
Onur Ödülü:

Hem Bilim Ödülü hem de Hizmet Ödülü için gerekli olan koşullardan önemli bir bölümünü gerçekleştiren kişilere verilen en üstün ödüldür. Yalnızca yaşamakta olan kişilere verilir. 

Madde 3:
Bilim Ödülü:

Bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla bilime uluslararası düzeyde önemli bir katkıda bulunmuş olan ya da bilimsel bulgularıyla ülkenin gelişmesine önemli bir yarar sağlamış olanlara verilen ödüldür. Yalnızca yaşamakta olan bilim adamlarına verilir. 

Madde 4:
Hizmet Ödülü:

Aşağıda belirtilen nitelik ve katkılardan en az birini sağlamış olanlara verilen ödüldür.

 1. Bilim alanlarından birinde, ülkenin toplumsal, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına yönelik önemli katkılarda bulunmuş olmak;
 2. Araştırma yönetimi ve diğer çalışmalar ile araştırıcı bir gençliğin yetiştirilmesine ve ülkenin araştırma potansiyelinin artırılmasına önemli katkılarda bulunmuş olmak;
 3. Araştırma sonuçlarının endüstriye aktarılması ve araştırmaya dayalı endüstriye kalkınmanın gerçekleştirilmesi ya da yaygınlaştırılmasına emeği geçmiş olmak;
 4. Türkiye'nin gereksinimi olan sektörlerin kurulması, geliştirilmesi ya da var olan sektörlerin verimli duruma getirilmesi çabalarıyla ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmuş olmak.
 5. Yüksek öğretim kurumlarının çağdaş ve atılımcı bir yaklaşımla kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük ederek önemli katkılarda bulunmuş olmak. 
Madde 5:
Araştırma Teşvik Ödülü:

Araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişmesine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan genç araştırmacılara (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını doldurmamış olan) verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma çalışması için verilebileceği gibi, bir araştırmacının ya da bir araştırmacı grubunun tüm çalışmaları göz önüne alınarak da verilebilir.

Madde 6:
Teknoloji Teşvik Ödülü:

Teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla belli bir endüstri dalının gelişmesine katkıda bulunan genç araştırmacı/geliştirmecilere (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını doldurmamış olan) verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma/geliştirme çalışması için verilebileceği gibi, bir araştırmacı/geliştirmecinin ya da bir araştırma/geliştirme grubunun (bu durumda yaş sınırlamasına uyulmaz) tüm çalışmaları gözönüne alınarak da verilebilir. 

Madde 7:

Aynı ödüle üç defadan fazla başvuruda bulunulamaz.

Uygulama İlkeleri
 
Madde 8:

Her yıl verilecek ödül türleri ve sayıları, Vakıf Mütevelli Heyeti'nce belirlenir ve yılın ilk üç ayı içinde duyurulur.

Madde 9:

Yukarıda belirtilen ödüller için aşağıda sıralanan kişi ve kuruluşlar aday önerebilirler.

 1. Yüksek öğretim kurumları ile bilimsel çalışma yapan diğer kuruluşların yetkili kurulları ve meslek kuruluşları;
 2. ODTÜ Prof.Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri;
 3. Araştırma ve Teknoloji Teşvik Ödülleri'ne aday olmak isteyen kişilerin kendileri. 
Madde 10:

Ödül önerileri, her yıl 31 Temmuz tarihinden önce Vakfımız adresine ulaştırılır. 

ODTÜ Prof.Dr.Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 
Mustafa Kemal Mah. 22.Sokak. No:14/11 06520 ANKARA 
Tel: 0 (312) 219 50 14 
Faks: 0 (312) 219 50 22

Öneri dosyaları aşağıda sıralanan belgeleri içermelidir.

 1. Hangi ödüle, neden aday gösterildiğini açıklayan gerekçeli bir sunuş yazısı;
 2. Adayın ayrıntılı özgeçmişi;
 3. Çalışmalarını sergileyen belgelerin dökümü;
 4. Önemli çalışmalarla ilgili belgelerin birer örneği;
 5. Araştırma ve Teknoloji Teşvik Ödülleri için yapılan kişisel başvurularda, adayın çalışmaları ile ilgili bilgi alınabilecek uzman kişilerin adları ve adresleri.
 6. Adayın bugüne kadar aldığı ödüller ve son iki yılda aday gösterildiği ödüllerin listesi.
Madde 11:

Kurallara uygun biçimde önerilen adaylar arasından hangilerine ödül verileceği, Vakıf Ödül Jürisi'nce belirlenir. Ödül Jürisi, kararlarına temel oluşturacak değerlendirmeleri kendisi yapabileceği gibi, başka uzman kişi ve kurullara da yaptırabilir. Ödül Jürisi üyeleri, Vakıf Mütevelli Heyeti'nce seçilir. Dokuz üyeden oluşan Ödül Jürisi'nde altı üyenin yüksek öğretim kurumlarından, diğer üç üyenin uygulamadan seçilmesine özen gösterilir. İki yılda bir jüri üyelerinin üçte biri yenilenir. Ardarda 3 toplantıya gerekçesiz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Devamsızlık ya da istifa nedeniyle boşalan üyelikler ilk Vakıf Mütevelli Heyeti toplantısında benzer biçimde seçim yapılarak doldurulur. Bu şekilde görevlendirilen üyeler yerine seçildikleri üyenin görev süresini tamamlarlar. 

Madde 12:

Ödül Jürisi'nin ödül verilmeğe değer bulunduğu adaylarla ilgili kararları, her yıl Kasım ayının sonundan önce açıklanır. 

Madde 13:

Ödüller her yıl 19 Aralık günü düzenlenen bir törenle sahiplerine verilir. Bu günün uygun olmadığı özel durumlarda, tören günü Ödül Jürisi'nce belirlenir. Ödül kazananlara birer plaket ile ödül belgesi verilir. Onur Ödülü, Bilim Ödülü ve Hizmet Ödülü kazananlar, törende kendi uzmanlık alanlarında ya da diledikleri diğer bir konuda birer konuşma yaparlar.

 

* Ödülün verildiği tarihte Boğaziçi Üniversitesi Mensubu olanlar listelenmiştir.

acordeon
1
Ödül Sahibiazalan sırada Ödül Adı Tarih
Ahmet Kerim Avcı Araştırma Teşvik Ödülü 2011
Ali Kaya Araştırma Teşvik Ödülü 2009
Alp Bassa Araştırma Teşvik Ödülü 2021
Arda Deniz Yalçınkaya Araştırma Teşvik Ödülü 2011
Bahattin Baysal Bilim Ödülü 1987
Bülent Sankur Bilim Ödülü 2002
Çağlar Keyder Bilim Ödülü 1998
Can Kozçaz Araştırma Teşvik Ödülü 2018
Çiğdem Kağıtçıbaşı Bilim Ödülü 1996
Damla Eroğlu Pala Araştırma Teşvik Ödülü 2022
Evren Özarslan Araştırma Teşvik Ödülü 2015
M. Levent Arslan Teknoloji Teşvik Ödülü 2006
Murat R. Sertel Bilim Ödülü 1992
Mustafa Okyay Kaynak Bilim Ödülü 2015
Nuran Hortaçsu Bilim Ödülü 2000
Özhan Özatay Araştırma Teşvik Ödülü 2010
Şerif Mardin Bilim Ödülü 1993
Sevil Acar Araştırma Teşvik Ödülü 2022
Şevket Pamuk Araştırma Teşvik Ödülü 1992
Sezen Soyer Uzun Araştırma Teşvik Ödülü 2020