BÜ Fikri ve Sınai Mülkiyet Politikası

Boğaziçi Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke ve Esaslar belgesi, Üniversite Senatosunun 15 Ekim 2020 tarih ve 2020-08 sayılı toplantısında onaylanarak güncellenmiştir. Adı geçen belgenin güncel hali onay tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Boğaziçi Üniversitesi Buluş Bildirim Formu 

 

acordeon
1