İlgili Birimler

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki İlgili Birimlerin Web Sayfaları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

www.ata.boun.edu.tr

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

www.bme.boun.edu.tr

Çevre Bilimleri Enstitüsü

www.esc.boun.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü

www.fbe.boun.edu.tr

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

www.koeri.boun.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü

www.sbe.boun.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

www.registrar.boun.edu.tr

Personel Daire Başkanlığı

www.personel.boun.edu.tr