Kuluçkalar

Kuluçka Merkezleri, şirketlerin başlangıç aşamasındaki gelişimini sağlayan, dünya genelindeki en etkili yapılardır. Kuluçka Merkezlerinin başarısı, sadece bir ofis alanı sunmaktan değil girişimlerini geliştirmeleri sırasında girişimcilere sunacakları ve katacakları değerden kaynaklanmaktadır. Girişimcilikteki en büyük problem fikir aşamasından pratik aşamasına geçişte yaşanan zorluklardan oluşmaktadır. Ancak kritik olan girişimcilik ekosisteminde varolan bilgileri kullanarak strateji oluşturmak ve rotayı iyi belirlemektir. Girişimcilerin tam da bu noktada ihtiyacı etkin bir kuluçka merkezi desteğidir.

Boğaziçi Üniversitesi, girişimcilere sağlanacak kuluçka hizmetlerini etkin bir şekilde yürüten organizasyonel yapı ve oluşturduğu ekosistem için çeşitli paydaşlarıyla işbirliği içinde girişimcilere bir çok destekler ve olanaklar sunmaktadır. Üniversite bünyesinde TTO HayalEt Kuluçka Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi NYU Tandon (BUNY) Kuluçka Merkezi ve İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi olmak üzere 3(üç) adet kuluçka merkezi bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.