Patent Ofisi

Boğaziçi Üniversitesi Patent Ofisi Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi bünyesinde kurulmuş olup, 2012 Aralık ayında Teknoloji Transfer Ofisinin kurulmasından itibaren bu ofis bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Üniversitemiz "Fikri Mülkiyet Kurulu" tarafından oluşturulan stratejiler ve iş-planı çerçevesinde, Boğaziçi Üniversitesi mensubu olan tüm araştırmacıların (öğretim görevlisi, araştırmacı ve öğrenciler), Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirdikleri bilimsel araştırma ve projeler neticesinde geliştirdikleri nihai "buluş", "yeni yöntem", "tasarım", "faydalı model" gibi çıktıların gerek fikri mülkiyet haklarının korunması gerekse faydalı model belgelerinin ve/veya patentlerinin alınması için, tüm araştırmacılarımıza yardım ve destek olmayı hedefler.

TTO, araştırmacı ve mucitlerimize, iş-birlikteliği yaptığı "çözüm ortakları" ile birlikte, araştırmacılarımızın buluşlarının ön-taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi konularında ve ayrıca bu süreçler için yararlanılabilecek mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olmaktadır.

TTO, ayrıca, Üniversitemizin Türk Patent Enstitüsü ile imzaladığı bir protokol çerçevesinde, hem kampüs içinde hem de dışarıdan gelecek olan başvurulara yardımcı olmak üzere bir "TPE Bilgi ve Döküman Birimi" olarak da hizmet vermektedir.

TTO bir diğer faaliyet alanı da Fikri Mülkiyet Hakları konusunda farkındalık yaratacak çeşitli eğitim, seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ve bu konudaki ulusal ve uluslararası etkinliklerde Boğaziçi Üniversitesinin katılımını sağlamaktır.