Sanayi İşbirlikleri

Danışmanlık

Üniversitelerin, sanayi şirketleri ile ilişkilerini kurumsal bir şekilde geliştirerek sanayi ile ortak işbirliği platformları oluşturması üniversite-sanayi işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. TTO, sanayinin Üniversite’den beklentilerinin saptanması ve bu beklentilerin karşılanması için gerekli girişimlerin başlatılması, sanayinin ihtiyaçlarına uygun projelerin eşleştirilmesi vb konularda sanayiye danışmanlık hizmeti vermektedir.

Proje İşbirliği

TTO, sanayinin Üniversite’den edinebileceği ar-ge ihtiyacı için uygun uzmanlıktaki akademisyenlerle eşleştirmek ve üniversitede geliştirilen, sanayinin ihtiyacını karşılayabilecek akademik çalışmaları sanayiye sunmak şeklinde hizmetler sunmaktadır. Proje fikri geliştirme toplantıları, firma ziyaretleri, proje pazarları, sanayi ve araştırmacı buluşturma etkinlikleri vb araçlarla proje işbirlikleri geliştirmektedir.

Üniversite ve sanayinin ortaklaşa yürüttüğü projelerde fon kaynakları ve destek programları başvurularında da destek sunulmaktadır. TTO, proje konularına göre ulusal ve uluslararası proje finansman olanaklarını tarayarak bu olanaklar hakkında firmaları bilgilendirmekte başvurularda gerekli yönlendirmeler yapmaktadır. Proje hazırlama ve proje yönetimi etkinlikleri ile proje teklifi yazımı ve proje başvurusu aşamalarında hizmet vermektedir.

Ar-Ge Desteği

Boğaziçi Üniversitesi, bünyesindeki 32 akademik bölüm, 19 uygulama ve araştırma merkezi, özgün araştırma yürüten çok sayıda laboratuvarı ile faaliyet göstermektedir. Bu araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında araştırmalarını sürdüren, uluslararası etki yaratabilecek ve alanlarında uzman bir çok araştırmacı yeni araştırma projeleri üretmeye, çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırma projeler içinde yer almaya devam etmektedir.

Üniversite ve sanayi arasında ortaklaşa yapılabilecek projeleri ilgili akademik ve idari birimlere aktarma görevi, TTO tarafından üstlenilmiştir. Bilimsel ve teknolojik bilgi birikiminin ekonomik aktivitelere transferini sağlamak amacıyla sanayinin ihtiyaçlarına göre akademisyenlerle eşleştirme yapılması, üniversite altyapısının ve laboratuvarlarının sanayi tarafından kullanılması şeklinde firmalara ar-ge desteği sağlamaktadır.

Beraber proje geliştirilen ve çalışılan firmalara ayrıca BÜN Teknopark A.Ş’de teknopark yasasının sağladığı avantajlardan faydanlanma fırsatı sunulmaktadır.

BÜN Teknopark A.Ş.

BÜN Teknopark A.Ş., teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak, teknolojinin ticarileştirilmesi ve yüksek teknoloji üzerinde yeni küçük şirketlerin yaratılması altyapı sağlamak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur.

 

İletişim:

Daha fazla bilgi için Teknoloji Transfer Ofisi ile temasa geçiniz.