Uygulama ve Araştırma Merkezleri Kurulması

2547 Sayılı Kanun'un 7-d-2 maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarında uygulama ve araştırma merkezi Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile kurulabilmektedir. Söz konusu uygulama ve araştırma merkezi kurulma taleplerinde Üniversitenin konuya ilişkin senato kararı ile birlikte aşağıda yer alan başvuru formlarının da Üniversite tarafından Yükseköğretim Kurulu’na gönderilmesi gerekmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22/02/2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı Kararı:

Üniversitelerimizde kurulmak üzere önerilecek Araştırma ve Uygulama Merkezi tekliflerinin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütlerin kullanılmasının uygun olduğuna ve bu nedenle, üniversitelerimiz tarafından yapılacak merkez tekliflerinde bu hususların ayrıntılı bir biçimde açıklanması gerektiğine karar verildi.

1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede halen faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans ve/veya lisansüstü programlar.

2. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde uygulanan programlara ve araştırmalara sağlayacağı akademik destek.

3. Merkezlerin, bu bölümlerde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve destekleyici katkıları.

4. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde yürütülen programların uygulama boyutuna yapacağı katkı.

5. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde halen yürütülmekte olan programlardan ve araştırmalardan nasıl farklılaşacağı.

6. Merkez faaliyetlerinin özelde üniversiteye, genelde ise topluma yapabileceği katkı.

7. Merkez için gerekli bina, laboratuvar gibi fiziki altyapı imkanların mevcut olup olmadığı. Mevcut değil ise, bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı ile ilgili öngörülen planlama.

8. Merkezde görev alacak öğretim elemanlarının unvanı, adı ve soyadı ve ekteki örneğe göre düzenlenecek özgeçmişleri.

9. Merkeze ait yönetmelik taslağı.

10. Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması (Özet Başvuru Formu Ek 1)

Özet Başvuru Formu

Özgeçmiş (YÖKSİS formatında veya ekteki forma göre düzenlenmiş)

acordeon
1