BAP

Boğaziçi Üniversitesi’nin 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planında, “Üniversitede bilim, araştırma, yaratıcılık ve yenilikçilik kültürünü güçlendirmek” ve “Araştırma kaynaklarını ve etkinliğini arttırmak” stratejik amaçlar olarak belirlenmiştir.

Bilimsel Araştırma Projeleri’nin (BAP) ana hedefi Üniversitemiz stratejik planında belirtilen stratejik amaçlar doğrultusunda nitelikli bilimsel araştırmaları özendirmek, Üniversitenin akademik birimlerinin tümünde araştırma hayatını teşvik etmek ve araştırma kültürünü yaygınlaştırmak, BAP projeleri vasıtasıyla Üniversite içinde ve dışında araştırma sinerjisi yaratılmasını sağlamaktır.

BAP yapısı BAP Komisyonu, BAP İdari Koordinatörlüğü ve BAP Mali Koordinatörlüğü olmak üzere üç ana öğeden;

BAP bütçesi, ise devlet tarafından verilen ödenek ile İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından ve Döner Sermaye projelerinden elde edilen öz gelirlerimizden oluşmaktadır.

 

YÖK-ADP Projeleri Başvuru Sistemine gitmek için tıklayınız.

BAP Projeleri Başvuru Sistemine gitmek için tıklayınız.

acordeon
1