Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Ceyhan, G.D., Muğaloğlu, E.Z., Tillotson, J., “Teaching Socio Scientific Issues Through Evidence Based Thinking Practices Appropriateness Benefits and Challenges of Using an Instructional Scaffold”, İlköğretim Online, 18: 1405–1417, 2019.

Türkçe

Arıkan, S., Kilmen, S., Abi, M., Üstünel, E., “An Example of Empirical and Model Based Methods for Performance Descriptors  English Proficiency Test”, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, (10) 3: 219–234, 2019.

Türkçe

Adadan, E., “Analyzing the Role of Metacognitive Awareness in Preservice Chemistry Teachers XX Understanding of Gas Behavior in a Multirepresentational Instruction Setting”, Journal of Research in Science Teaching, 57 (2), 253-278, 2019.

Türkçe

Kabapınar, F., Adadan, E., “Bilim Merkezlerindeki Eğitim Atölyeleri: Geliştirilme, Uygulanma ve Değerlendirme Süreci”, Köseoğlu, F., Kanlı, U. (Eds.), Okul Duvarlarının Ötesine Öğrenme Yolculuğu: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, 425 -452, Nobel Akademik, 2019.

Türkçe

Sayfalar