Mühendislik Fakültesi Araştırma Laboratuvarları

no_acordeon
1
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
acordeon
2
AILAB (Yapay Zeka Laboratuvarı)

http://ailab.cmpe.boun.edu.tr

Çalışma Alanları:

 • Robot takımları
 • Sosyal robotlar
 • İşbirlikçi robotlar
 • Çok etmenli sistemler
 • Doğal dil işleme
 • Otomatik bilgi elde etme
 • Akıllı Web uygulamaları
 • Nitel uslamlama 
 • Kuantum hesaplama
acordeon
2
CASLAB (Bilgisayar Sistemleri ve Mimarileri İleri Araştırma Laboratuvarı)

www.cmpe.boun.edu.tr/research/labs/caslab

Çalışma Alanları: Masaüstü bilgisayardan belli bir ağ üzerinde ortak çalışan dağınık sistemlere ve gömülü sistemlere, vücut-içi mikrobilgisayarlardan süper-bilgisayarlara kadar uzanan bu geniş yelpazede hem yazılım hem de donanım olarak araştırma ve geliştirme yapılmaktadır.

 • Tasarım Otomasyonu ve Doğrulama
 • Gömülü sistemler, Nesnelerin İnterneti
 • Yeni Nesil İşlemci/Hızlandırıcı Mimarileri
 • Paralel ve Dağıtık Sistemler, Blokzincir
 • Bulut Hesaplama
 • Gerçek Zamanlı Sistemler
 • Yeniden Yapılandırılabilen Sistemler (FPGA)
 • Çok Çekirdekli ve Çok İşlemcili Sistemler
acordeon
2
CoLoRs Lab (Biliş, Öğrenme ve Robotik Laboratuvarı)

http://colors.cmpe.boun.edu.tr/

Çalışma Alanları: Bilişsel ve gelişimsel robotik, robot öğrenmesi

 • Bilişsel robotik
 • Robotlarda öğrenme
 • Gelişimsel sistemler
 • İnsan-robot etkileşimi
 • Üst gövde robotlarında hünerli manipülasyon
 • Duyu-motor uzayında sembol keşfi ve kullanımı

 

acordeon
2
MEDIALAB (Çokluortam Laboratuvarı)

www.cmpe.boun.edu.tr/research/labs/medialab

Çalışma Alanları:Sanal gerçeklik sistemleri, 3B grafik ve görselleştirme, el işaretleri ile bilgisayar uygulaması yönetme – STARS, gerçek zamanlı yüz animasyonu – Xface, sağlık sektörü için el hareketleriyle insan bilgisayar etkileşimi, fotoğraf ve videodan otomatik üç boyutlu modelleme, işaret dili videolarından ayrık işaret çıkarımı, iki boyutlu yüz tanıma, iki boyutlu yüzlerde otomatik nirengi noktası takip etme ve yüz ifadesi tanıma, üç boyutlu yüzlerde ifade tanıma, 2 ve 3 boyutta insan hareketi takibi, 3 boyutlu insan canlandırma.

 • Model tanıma ve makine öğrenmesi
 • İnsan davranışını anlama
 • Biyometri – 3 boyutlu yüz tanıma, çoklu biyometri füzyonu
 • Doğal ve yapay görme, seçici dikkat
 • Dijital beşeri bilimler
 • Ortam zekası, sensör ağları
 • Gözetimsiz öğrenme ve özellik çıkarma
 • Sinir Ağları (NN) teorisi ve uygulamaları
 • Esnek hesaplama (Bulanık teori)
 • Çoklu ortam ve konuşma işleme uygulamaları
 • Konuşma tanıma ve konuşmacı tanımlama
 • Çoklu ortam konuşma kodlaması
 • Tıbbi veri analizi ve karar uygulamaları
 • Parmak izi tanıma
acordeon
2
NETLAB (Bilgisayar Ağları Laboratuvarı)

www.netlab.boun.edu.tr

Çalışma Alanları:

 • Gelecek nesil ağlar
 • Telsiz ve mobil ağlar, sensör ağları
 • Yazılım tabanlı ağlar, servis tabanlı ağlar
 • Konum belirleme
 • Bilişsel radyo
 • Fırsatçı spektrum sezme
 • İnsan hareketlerini tanıma
 • Yeşil ağlar ve hesaplama sistemleri
 • Bilgisayar ağı ve sistemlerinde güvenlik
 • Nesnelerin İnterneti (IoT) ve sis (fog) hesaplama
 • Kenar ve bulut bilgisayar sistemleri
 • Akıllı evler, şehirler ,  ulaşım sistemleri
 • Sağlık alanında bilgi ve teleiletişim
 • Nano-ağlar, moleküler iletişim
acordeon
2
PILAB (Algısal Zeka Laboratuvarı)

www.cmpe.boun.edu.tr/pilab/doku.php

Çalışma Alanları: İnsan-bilgisayar etkileşimi ve yapay öğrenme konularında, ileri teknolojilerin üretilmesi.

 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
 • Yüz bulma / tanıma
 • El hareketleri tanıma
 • 3 boyutlu modelleme
 • Sözden yazıya / yazıdan söze dönüşüm
 • Biyometrik uygulamaları
 • Yapay Öğrenme
 • Veri Madenciliği
 • Borsa Verilerinin Analizi
acordeon
2
SATLAB (Uydu Ağları Laboratuvarı)

https://www.cmpe.boun.edu.tr/satellite-networks-research-laboratory-satlab

Çalışma Alanları: Telekomunikasyon, yeni nesil uydu ağları mimarisi, uydu ve karasal haberleşme ağları entegrasyonu, kodlama, çoklu erişim, multimedya, güvenlik.

acordeon
2
SOSLAB (Kompleks Sistemler Laboratuvarı)

www.cmpe.boun.edu.tr/research/labs/soslab

Çalışma Alanları: Karmaşık sistemler, karmaşık ağlar, sosyal ağlar, kendiliğinden oluşum, kendiliğinden organize olma, senkronizasyon.

 • Mikroblog Sistemleri
 • Sosyal ağ analizi
 • Göç
 • Bilgi yayılımı
 • Büyük veri problemleri
acordeon
2
TABILAB (Metin Analizi ve Biyoinformatik Laboratuvarı)

 https://tabilab.cmpe.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: Doğal Dil İşlemesi, Metin Madenciliği, Biyoenformatik

- Kelime ve cümle çözümlemesi (Morfolojik Analiz, Bağlılık Ayrıştırma vb.)

- Bilgiye erişim ve bilgi çıkarma (varlık ismi tanıma, ilişki çıkarma, metin özetleme, duygu analizi vb.)

- Makine tercümesi

- Biyomedikal ve doğal dilde metin madenciliği

- Protein-protein ve protein-kimyasal etkileşimlerinin tahmini

- Kimyasal dil işleme ile ilaç tasarımı

- Genom işleme ile hastalık teşhisi

acordeon
2
DeepMIA (Derin Öğrenme ve Tıbbi Görüntü Analizi Laboratuvarı)

https://deepmia.boun.edu.tr/

Çalışma Alanları: Derin Öğrenme, görüntü işleme ve bilgisayarlı görü tekniklerini sağlıkta yapay zeka alanındaki sorunları çözmek için kullanmaktadır. Hastaya ait klinik veriler, histopatoloji ve radyoloji görüntüleri ile hastanın genetik bilgilerini birleştirip çoklu modalite niteliğinde yapay zeka modelleri geliştirmektedir.

Derin öğrenme bazlı doku segmentasyonu,

Çeşitli kanser tiplerinde ve kanser dışı hastalıklarda sınıflandırma ve derecelendirme, Yapay zeka temelli sağkalım analizi, Tedavi yanıtı, ilaçlara direnç veya yan etki geliştiren hastaların tahmini, Histopatolojik boyama ve kontrastlı radyoloji görüntüleri için sentetik görüntü üretimi, Nakilden sonra organ reddinin biyopsi görüntülerinden tespiti.

no_acordeon
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
acordeon
2
AntennAlive: Biyoelektromanyetizma Laboratuvarı

https://bountenna.bogazici.edu.tr/

AntennAlive laboratuvarı elektromanyetik iletişim ve sentetik biyolojinin kesişiminde interdisipliner araştırmalar yürütmektedir. Moleküler seviyede gerçek zamanlı beden içi algılama hedefli projelerle ilgilenmektedir. Laboratuvar ekipmanı inkübatörler, otoklav, biyogüvenlik kabini, santrifüj ve ultra saf su sisteminden oluşmaktadır. Bakteri inkübatörü sallama özellikli olup bakteri kültürü için kullanılır. Buharlı sterilizatör 40litre kapasiteli olup cam malzeme ve sıvıların sterilizasyonunda kullanılır. Laminar akış prensibiyle çalışan tip II biyogüvenlik kabini HEPA filtreler bulundurarak biyolojik örneklerle steril ortamda çalışmayı sağlar. Genel amaçlı santrifüj rotor adaptörleriyle 15mL ve 50mL santrifüj tüplerini 4500rpm’e kadar döndürebilir. Ultra saf su sistemi şebeke suyunu iyonlar, partiküller, organik moleküller ve mikroplardan arındırarak saatte 3 litre kadar saf su üretebilir.

acordeon
2
Beta:Elektronik Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı

Çalışma Alanları: BETA Laboratuvarının araştırma konuları arasında analog ve sayısal devreler için tasarım otomasyon sistemleri, güç farkındalıklı tasarım metodolojileri, analog-sayısal çevirici devreleri, sigma-delta analog-sayısal çeviriciler, konuşma işleme devreleri, gömülü sistemler, karışık işaretli endüstri amaçlı tasarımlar ve optik-elektronik tüm devre sistemleri yer almaktadır.

acordeon
2
BIOAFM/ MicroSystems Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Özellikle biyomedikal uygulamalara yönelik mikro/nanosistemlerin geliştirilmesi, atomik kuvvet mikroskobu uygulamaları, tek-molekül ve tek-hücre ölçümleri, biyosensör geliştirilmesi. Laboratuvar faaliyetleri hem yeni-nesil sensör ve ölçüm teknolojilerinin geliştirilmesi, hem de mevcut teknolojilerin uygulamaları alanlarında devam etmektedir.

acordeon
2
BOUNtenna / Anten ve Yayılma Araştırma Laboratuvarı

https://bountenna.bogazici.edu.tr/

Çalışma Alanları: Anten ve Yayılma Araştırma Laboratuvarı (BOUNtenna) sınırlı boyutta düşük enerjili mobil cihazlar için tekrar şekillendirilebilen ve değiştirilebilen anten elemanı ve dizilerinin tasarımı üzerine yoğunlaşmaktadır. Odaklanılan uygulama alanları içinde Beden Alan Ağlarını (BANs) oluşturan giyilebilir ve beden içine implant edilebilir akıllı cihazlar, beden içi mikrodalga ısıtma, biyo-çözünür antenler, sağlık nesnelerin internetini (IoT/IoHT) oluşturan algılayıcıların iletişimi, ve MIMO anten dizileri bulunmaktadır. Laboratuvar bünyesinde elektromanyetik alan benzetimi, mekanik modelleme,  anten ilk örnekleme, fiziksel beden (kafa, diz, kalça vb) fantomu geliştirme, S-parametresi ölçümü yapılabilmektedir ve 1-18 GHz arasında 80 dB ekranlama etkinlikli 3m x 3m x 3m Yankısız oda bulunmaktadır.

acordeon
2
BUMEMS: Mikro Elektro Mekanik Sistemler Laboratuvarı

http://www.bumems.ee.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: BUMEMS laboratuvarı mikro elektromekanik sistemler (MEMS), tümleşik devreler, yarı-iletken aygıtlar, polimer mikro sistemler, organik elektronik, polimer ışık yayan diyotlar (LED), mikro-akışkanlar, tümleşik kablosuz algılayıcılar ve eyleyiciler ve nano/mikro şekillendirme için elektrokimyasal aşındırma konularında araştırma yapmaktadır. 

acordeon
2
BUSIM / DEL: Doğal Etkileşim Laboratuvarı

Çalışma Alanları: İnsan ve makine/robot etkileşiminin insanlar açısından en doğal şekilde yapılabilmesi amacıyla doğal dil anlama, konuşma tanıma, el işaretlerinin tanınması, işaret dili çevirisi gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Son yıllarda derin öğrenmenin doğal dil, konuşma, görüntü ve video işleme alanlarındaki uygulamaları üzerine araştırmalar öne çıkmaktadır.

acordeon
2
BUSIM / VAVLAB: Hacimsel Analiz ve Görselleştirme Grubu

https://vavlab.bogazici.edu.tr/

Çalışma Alanları: VAVlab diyagnostik ve prognostik amaçlı görüntü/sinyal/veri işleme ve analizi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Uygulama alanları ağırlıklı olarak tıbbi ve endüstriyel olmak üzere iki ana başlık altında toplanır. VAVlab projeleri çok-disiplinli projeler olup, yurtiçi ve yurtdışı, akademik ve endüstriyel işbirlikleri içinde yürütülmektedir.

 

acordeon
2
BUSIM / SPG: Konuşma İşleme Grubu

Çalışma Alanları: Ana başlıklar arasında geniş dağarcıklı sürekli konuşma tanıma, sesli arşivlerden geri getirim, ses çevrimi, 3D ses-görüntü sentezi, ses sentezi, ses terapisi ve konuşmacı tanımlama sayılabilir. Grup tarafından konuşma ve dil işlemenin çeşitli alanlarında yapay öğrenme temelli araştırmalar yapılmaktadır. Şimdiye dek 8 doktora tezi ve 26 yüksek lisans tezi grup üyeleri tarafından tamamlanmıştır. Grubun yan araştırma şirketi SESTEK (www.sestek.com.tr), konuşma işleme, konuşma sentezleme ve ses çevrim teknolojisi üzerine ürünlere sahiptir.

 

acordeon
2
BUSIM:Sinyal ve İmge İşleme Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Boğaziçi Üniversitesi Sinyal ve İmge İşleme (BUSIM) laboratuvarı, en üretken çok-disiplinli araştırma ortamlarından biridir. Araştırma alanı kapsamında imge işleme, sinyal işleme, video, kodlama, bilgisayarlı görü; iletişim, güvenlik ve biyometri için sinyal işleme kuramları ve uygulamaları bulunmaktadır. Kurulduğu 1993 yılından itibaren yirmiden fazla doktora ve yüze yakın yüksek lisans mezunu veren BUSIM, pek çok konuk araştırmacı ile kalabalık ulusal ve uluslararası projelere ev sahipliği yapmıştır.

acordeon
2
DS LAB : Dinamik Sistemler Laboratuvarı

Çalışma Alanları: DS Laboratuvarı dinamik sistemleri modellemek, benzetimlemek, analiz etmek, incelemek ve dinamik sistemler için kontrol yöntemleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu dinamik sistemler mekanik sistemlerden biyolojik sistemlere, bilişsel sistemlerden ekonomik sistemlere kadar uzanmaktadır. Disiplinler arası yapısından dolayı DS laboratuvarı deşiğik bölümler ve farklı disiplinlerdeki enstitüler ile birlikte çalışmaktadır.

acordeon
2
ISL: Akıllı Sistemler Laboratuvarı

http://isl.ee.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: Akıllı Sistemler, bulundukları ortamdan algılayıcıları aracılığı ile geribildirimler alarak, bu ortam ile mümkün olduğunca özerk bir şekilde etkileşebilen sistemlerdir.  Akıllı Sistemler Laboratuarında amacımız,  davranışları öngörülebilen ve değişen koşullara karşı dayanıklı olan akıllı robotların mühendisliğini yapmaktır.  Özel ilgi alanlarımız otonom robotların geliştirilmesine yönelik, görsel algılama ve anlama,  algılamaya dayalı kontrol  ve  çoklu robotların eşgüdümüdür.  Hedefimiz, kısmi olarak ta biyolojik sistemlerden de esinlenen  çalışan özerk sistemleri tasarımlamak ve bizzat inşa etmektir. Laboratuar, özellikle yapay görme ve diğer algılama kipleri, gezgin robotlar, kontrol kuramı, matematik ve biyoloji konularına ilgi duyan ve ileri düzeyde araştırma yapmak isteyen öğrencilere olanaklar sunmaktadır. Genel olarak, öğrenciler hem kuramsal çalışmalar yapmakta,  hem de geliştirilen bu yaklaşımları uygulayan robotları geliştirmektedirler. 

acordeon
2
LAL: Akciğer Akustik Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Akciğer Akustiği Laboratuvarı (Lung Acoustics Laboratory, LAL), birçok farklı disiplinden araştırıcının bir araya gelip çalıştığı bir ortamdır. LAL’de yürütülen araştırmalar, nihai hedef olan “akıllı stetoskop”a yönelik olarak solunum sesi elde etme ve tanı koyma için donanım geliştirilmesi ve elde edilen seslerin işlenmesi için yordamlar geliştirilmesi olarak özetlenebilir. LAL’de yürütülmekte olan çalışmalar arasında solunum seslerinin sayısal işaret işleme donanımı ile gerçek zamanda işlenmesi, solunum seslerinin çoklu çözünürlüklü analizi, solunum seslerinin çok kanallı elde edilmesi için sistem geliştirme, hava akışı-solunum sesi arasındaki ilişkinin modellenmesi, akciğerler içindeki ses iletim mekanizmasının modellenmesi ve hastalıklara özgü ek seslerin kaynak yer tespiti vardır.

acordeon
2
Mekatronik Laboratuvarı

https://mecha.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: Mekatronik Laboratuvarı, ürün ve proseslerin tasarım ve gerçekleştirilmesinde makina mühendisliğinin, elektronik ve zeka içeren bilgisayar denetimi ile sinerjik bir şekilde entegrasyonu olarak tanımlanan Mekatronik dalında en yeni teknolojilerin aranması ve uygulamaya konulması amacıyla, disiplinlerarası araştırma yapan bir birimdir. İlgi alanımız, her türlü mekatronik sistemin, kuramsal analizi ve pratik uygulaması yanında,  Avrupa’da ve ülkemizde yaygınlaşmakta olan Endüstri 4.0 çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

acordeon
2
MIRACL /Mikrodalga Radar ve Haberleşme Laboratuvarı

Mikrodalga Radar ve Haberleşme Laboratuvarı’ın da yüksek frekans temel haberleşme ve radar yapıtaşı devre sistemleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır. DC’den 40 GHz mertebesine kadar tasarım ve ölçüm kabiliyeti vardır. Mevcut araştırma konuları enkaz altında canlı varlığını tespit, kısa mesafe temazsız kalp ve nefes alışı takip radarı ve yer tabanlı yapay açıklıklı radardır.

acordeon
2
MMDL: Manyetik Tıbbi Cihazlar Laboratuvarı (Magnetic Medical Devices Laboratory)

Manyetik Tıbbi Cihazlar Laboratuvarı manyetik alanların kapsandığı tedavi ve tanıyı içerip ancak sadece bunlarla sınırlı kalmayan cihaz tasarım, geliştirme ve gerçekleştirme amacı taşımaktadır. Laboratuvarın çalışma alanları içinde manyetik rezonansta (MR) kullanılan sarmaç, gibi araçların geliştirilmesi, MR uyumlu robotik cihazlar ve kateterlerin tasarım ve geliştirilmesi, kontrast maddeli görüntülemeye destek sağlayacak cihazlar geliştirmek ve, manyetik hipertermi için modeller yaratarak düzeneklerin, örneğin sarmaç ve sürücü elektronik devrelerin, tasarım, geliştirme ve gerçekleştirilmesi bulunmaktadır.

acordeon
2
Mnl: Mikro Nano Ölçüm ve Belirleme Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Mikro Nano Ölçüm ve Belirleme Laboratuvarı (MNL) nano-mekanik sistemlerin (NEMS), mikro-elektromekanik sistemlerin (MEMS), mikro-optomekanik sistemlerin (MOEMS), tıbbi mikro araçların yanı sıra analog ve radyo frekansı (RF) mikro elektronik devrelerin tasarım ve deneysel karakterizasyonu üzerine uzmanlaşmıştır. Laboratuvarın tasarım açısından olanakları sonlu eleman temelli fiziksel benzetim, eş-değer sistem modelleme, tümleşik devre tasarımı ve toplu öğeli elamanlar ile mekanik modelleme olarak özetlenebilir. MNL, deneysel karakterizasyon açısından ise titreşim genliği ölçümleri, mikro sistemlerin dinamik karakterizasyonu, yüksek frekans dağıtılmış parametre modelleme, fiber-optik transmisyon sistemleri ve terahertz (THz) sistemleri üzerine odaklanmaktadır.

acordeon
2
NECS: Ağ Destekli Gömülü Kontrol Sistemleri Laboratuvarı

 http://www.necs.ee.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: NECS Laboratuvarı, çok etmenli otonom sistemler için gömülü kontrol sistemlerinin tasarımını ve dağıtık algoritmaların geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu amaca yönelik olarak,  RoboCup SSL liginde yarışacak nitelikte robot takımı BRocks, NECS laboratuvarında geliştirilmiştir. Öncelikli ilgi alanlarımız, çok etmenli otonom sistemler, ağ destekli dağıtık kontrol sistemleri, gömülü kontrol sistemleri ve kontrol sistem kuramıdır. NECS laboratuvarında geliştirilen yöntemler, robotik, otomotiv ve haberleşme ağlarında uygulama bulmaktadır.  

acordeon
2
PHOTOMIC Fotonik Mikro Sistemler Laboratuvarı (Photonic Micro Systems Lab)

Fotonik ve Mikrodalga spektrumunda çalışan ışığa duyarlı fotonik temelli veya yüksek frekans rezonans temelli algılayıcıların tasarım, gerçekleme ve ölçüm fazlarını içerecek şekilde geliştirildiği bir araştırma laboratuvarıdır. Laboratuvarda geliştirilen mikro sistemlerin başlıca uygulamaları biyoalgılayıcılar, ışık ile iletişim kuran algılama/yayma (Receiver/transmitter) devreleri ile mikroakışkan temelli algılama birimleridir.

acordeon
2
POWCOL/Fotonik ve Optik Telsiz Haberleşme Laboratuvarı (Photonics and Optical Wireless Communications Laboratory)

Boğaziçi Fotonik ve Optik Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı (POWCOL), 2006 yılında kuruldu. POWCOL'de optoelektronik ve fotonik ile optik iletişim alanlarında çok disiplinli araştırma projeleri yürütülmektedir. POWCOL'deki ana araştırma odağı Serbest Uzay Optik İletişim bağlantıları (FSO) (atmosferik türbülansın analizi, verici/alıcı tasarımı, açıklık ortalaması ve görüntü algılama), optik fiber iletişim sistemlerinde güvenlik ve tasarım sorunları, Görünür Işık İletişimi (VLC)'dir, LiDAR'lar, optik sensörler ve optik sistemleri kullanan 3 boyutlu yüzey topografyası. POWCOL laboratuvarı ile ilgili daha güncel bilgilere https://powcol.boun.edu.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz.

acordeon
2
SSML: Sistemler Bilimi ve Matematik Laboratuvarı (Systems Science and Mathematics Laboratory)

Sistemler Bilimi ve Matematik Laboratuvarı karmaşık sistemlerin matematik modellerinin geliştirilmesi ve modellerin gerçek hayat uygulamalarının gerçekleştirilmesi amacını gütmektedir. Bu doğrultuda SSML, uygulamalı matematiğin sunduğu değişik araçları, mühendsiliğin dinamik sistemler kuramı, denetim kuramı, işaret işleme ve en iyileme dallarını içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan yordamlarla birleştirerek, biyomedikal görüntüleme ve cihazlar, tıbbi robotik, biyoinformatik, büyük veri, tıp, sinir bilim, ekonomi ve finans dallarını kapsayan ama bunlarla sınırlı kalmayan geniş bir alanda araştırmalarını sürdürmektedir.

 

acordeon
2
WCL: Kablosuz İletişim Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Boğaziçi Üniversitesi Telsiz İletişim Laboratuvarı (WCL) 2005 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri Fonu ve TÜBİTAK’tan alınan desteklerle kurulmuştur. WCL halen bu kuruluşlar tarafından finanse edilmektedir. WCL bünyesindeki araştırmacılar yüksek hızlı telsiz/gezgin/uydu iletişimi üzerine araştırmalar yürütmektedir. WCL aynı zamanda VLSI Tasarım Laboratuvarı (BETA), Bilgisayar Ağı Araştırma Laboratuvarı (NETLAB) ve Uydu İletişimi Araştırma Laboratuvarı (SATLAB) ile işbirliği içinde olup, ortak projelerde yer almaktadır.

no_acordeon
1
Endüstri Mühendisliği Bölümü
acordeon
2
Enerji Sistemleri Modelleme Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Enerji-ekonomi-çevre ilişkilerinin modellenmesi, enerji ve çevre ve politikalarının analizi, elektrik talep tahminleri, akaryakıt ve doğalgaz talep tahminleri, seragazı emisyon projeksiyonları, bölgesel doğalgaz stratejilerinin modellenmesi, enerji verimlilik analizi 

acordeon
2
Ergonomi Laboratuvarı

http://www.ie.boun.edu.tr/labs/ergonomics/ErgoLab.html

Çalışma Alanları: İnsan performans kapasitesi ve sınırları alanında araştırma yapmak; verimli, güvenli ve konforlu insan-iş ve insan-teknoloji sistemlerinin tasarımı için veritabanları oluşturmak; insan-bilgisayar etkileşimi konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak; ergonomik ürün ve insanlı sistem tasarımı alanında araştırma ve uygulamalar; iş etüdü, yalın üretim, six sigma ve  işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında çalışmalar yapmak; ve ihtiyaç olduğunda, endüstrinin bahsedilen alanlardaki problemlerinin çözümüne yardımcı olmak.

 

acordeon
2
Esnek Otomasyon ve Akıllı İmalat Sistemleri Laboratuvarı

http://www.bufaim.boun.edu.tr/

Çalışma Alanları: “Endüstri 4.0” paradigmasının çeşitli boyutlarını oluşturan teknolojiler ile endüstri mühendisliği / yöneylem araştırması yaklaşımlarını birlikte kullanmak suretiyle talep ve tedarikteki dalgalanmalara, üretimdeki gecikme, hata ve arızalara hızlı ve etkin şekilde karşılık verebilen, ihtiyaca ve müşteriye göre üretim yapan “esnek” ve “akıllı” fabrika ortamlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Başlıca araştırma konuları arasında:

 • Benzetim yoluyla ileri imalat sistemlerinin işlevsel modellemesi, ve esnekliği etkin kullanan karar mekanizmalarının geliştirilmesi
 • Fabrika içi malzeme taşıma sistemleri
 • Gerçek zamanlı imalat yönetimine hiyerarşik ve dağıtık yaklaşımlar; sürecin sanal ikizinin geliştirilmesi
 • Gerçek zamanlı imalat ile üretim planlama katmanları arasında dikey entegrasyon gerçekleştirilmesinde dinamik ve adaptif yaklaşımlar

 bulunmaktadır.

 

acordeon
2
Sosyo-Ekonomik Sistem Dinamiği Araştırma Grubu Laboratuvarı

http://www.ie.boun.edu.tr/labs/sesdyn/

Çalışma Alanları: Sosyo-ekonomik sorunların 'dinamik sistem'  yaklaşımıyla modellenmesi, analizi ve iyileştirilmesi. Ulusal ve evrensel düzeyde sistemik nitelikli sosyo-ekonomik sorunların (sosyal, endüstriyel, ekonomik, yönetsel, tıbbi, çevrebilimsel, ekolojik), bilgisayar benzetimi kullanılarak  modellenip, uzun vadeli kalıcı çözüm politikalarının araştırılması.

acordeon
2
Üretim Yönetimi Sistemleri Laboratuvarı

http://mms.ie.boun.edu.tr/

Çalışma Alanları: Üretim ve işletme yönetimi yazılımlarını Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin kullanımına sunmak, matematik programlama ile üretim, stok ve tedarik zinciri yönetimi, dağıtım ve lojistik problemleri konusunda araştırma yapmak.  Elektronik pazarlar ile ilgili büyük veri analizine dayalı araştırmalar yapmak.

 

no_acordeon
1
İnşaat Mühendisliği Bölümü
acordeon
2
Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı

coastal.boun.edu.tr

Laboratuvarın hedefi kıyı mühendisliğinde analiz, tasarım, planlama ve yönetim süreçleri için sürdürülebilir çözümler üretmektir. Araştırma konularımız çevresel akışkanlar mekaniği, deniz ortamında sediment ve kirililik taşınımı, ağsız yöntemlerle sayısal modelleme ve rassal süreçlerin modellenmesi gibi konuları kapsar. ArGe projelerimiz arasında rüzgar ve dalga enerjisi, deniz suyu destekli bina iklimlendirme sistemleri, yeneilenebilir enerji kaynaklı deniz suyu arıtma sistemleri, kumsal besleme, deniz dibi aggregalarının taranması ve bertarafı, yüzer dalgakıranlar, deniz kirliliği yayılım modellemesi, gemi trafiği izleme ve risk analizi yer almaktadır.

Laboratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Emre Otay

acordeon
2
Yapı Malzemesi Laboratuvarı

https://materials.boun.edu.tr/

Çalışma Alanları: Sürdürülebilir beton teknolojileri, yüksek performanslı çimento-esaslı kompozit malzemeler, dijital beton teknolojileri, sürdürülebilir çevre için betonda yenilikçi yaklaşımlar, yüksek sıcaklıklar altında beton davranışı, malzeme modellemesi, akıllı malzeme tasarımı, tekstil donatılı yapı malzemeleri, fiber takviyeli kompozitler, sürdürülebilir malzemeler.

Laboratuvar Koordinatörü: Prof. Dr. Nilüfer Özyurt Zihnioğlu

acordeon
2
Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı

structures.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: Hafif çelik yapılar, ahşap yapılar, betonarme yapılar, çelik yapılar, öngermeli/ardgermeli sistemler, depreme karşı güçlendirme yöntemleri, dinamik saha deneyleri. 

Laboratuvar Koordinatörü: Serdar Soyöz

acordeon
2
Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı

shm.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: Yüksek binalar, köprüler, tarihi yapılar ve enerji yapılarının izlenmesi ve ilgili yazılımların geliştirilmesi

Laboratuvar Koordinatörü: Serdar Soyöz

acordeon
2
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Zemin mekaniği, zemin dinamiği, istinat duvarları, iksa yapıları, sığ ve derin temeller, enerji geotekniği, zemin iyileştirme, zeminlerin mikro ve makro davranışı, çevre geotekniği, geosentetikler, zemin-yapı etkileşimi, zemin dolguları ve yumuşak zeminler.

Laboratuvar Koordinatörü: Doç. Dr. Özer Çinicioğlu

acordeon
2
Lokal Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Laboratuvarı (BOUN-ITS)

http://itslab.boun.edu.tr/

Çalışma Alanları: Akıllı Ulaşım Sistemi, Trafik Güvenliği, Katılım Yönetimi, Gerçek Zamanlı Trafik Kontrolü, Kaza-Olay Yönetimi, Çalışma Alanı Trafik Yönetimi, Gelişmiş Toplu Taşıma Sistemi, Trafik Akış Modellemesi ve Benzetimi, Bağlantılı/Otonom Araçlar, Elektrikli Araçlar, Mikromobilite, mobilite olarak hizmet (MAAS), Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri, İklim Değişikliğinin Etkileri, Ulaşım Sistemlerinin Esnekliği, Ulaşım Mühendisliğinde Döngüsel Ekonomi Uygulamaları, Çok Modlu Ulaşım Sistemlerinde Hareketlilik, Güvenlik, Eşitlik, Sürdürülebilirlik, Havaalanı Yer Erişimi ve Çıkış Modellemesi, Seyahat Davranışı

Laboratuvar Koordinatörü: Doç.Dr. Ilgın Gökaşar

no_acordeon
1
Kimya Mühendisliği Bölümü
acordeon
2
Biyosistem / Biyokimya Mühendisliği Laboratuvarı I – II– III

Çalışma Alanları: Insan metabolizmasında ve çeşitli organlarda meydana gelen metabolik değişikliklerin ‘Sistem Tıbbı’ yaklaşımları ile genom boyutlu modeller oluşturarak incelenmesi ve ilaç hedeflerinin belirlenmesi. Çip üzerinde laboratuvar (Lab-on-a-Chip) teknolojisi kullanarak maya ve memeli hücrelerinin kültürlenmesi. Organoid model ve 3B biyobasım teknolojisi ile kanser hastalarında hücre-hücre iletişimin incelenmesi.

acordeon
2
Elektrokimya Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Şarj edilebilir pillerin elektrokimyasal karakterizasyonu ve modellemesi, Metal ve kompozit malzemelerin elektrodepozisyonu, Elektrokimyasal modelleme, Teknoekonomik modelleme.

 

acordeon
2
Katalizör Teknolojileri ve Reaksiyon Mühendisliği Laboratuvarı I ve II

Çalışma Alanları: Katalitik performans testleri, katalizör tasarımı, reaksiyon kinetiği çalışmaları, katalitik reaksiyonların bilgisayar benzetimi.

acordeon
2
Kompleks Malzemeler Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Polimer, biyopolimer, jeopolimer, kompozit, cam ve  seramik gibi fonksiyonel malzemelerin tasarımı, sentez ve yapısal karakterizasyon çalışmaları, bilgisayar destekli moleküler benzetimleri

acordeon
2
Mikroakışkanlar Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Mikro ölçekteki akışların incelenmesi, elektrik alanı ile mikro-damlacık oluşturulması, ara yüzey kararsızlıkları, Newtonyen olmayan akışlar, kabarcık ve damlacıkların dinamikleri, akustik alan, damar duvarı içi akış, kas hücreleri üzerindeki kayma gerilimi, spektral yöntemler.

 

acordeon
2
Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Alanları: Makromoleküllerin, ağırlıkla biyomoleküler yapıların modelleme ve benzetim, sentetik polimerlerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde bilgisayar destekli yöntemler.

no_acordeon
1
Makina Mühendisliği Bölümü
acordeon
2
Akıllı ve Otonom Hareketlilik Laboratuvarı

Akıllı ve Otonom Hareketlilik Laboratuvarı’ nın araştırma alanları ulaşım, tarım, lojistik ve otomotiv sektörlerinde kullanılabilen farklı veya benzer mimarilerdeki çoklu otonom robot sistemlerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Farklı algılayıcı ve donanım bileşenlerine sahip (heterojen) çoklu otonom araçların birbirleriyle veri paylaşımı sayesinde bu tür sistemlerin otonomi becerilerinin iyileştirilmesi için gereken ortak algılama, planlama ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi laboratuvarın temel bilimsel araştırma konularını oluşturmaktadır.

Sorumlu: Sinan Öncü Konumu: KB: 217

acordeon
2
Akış Modelleme ve Simülasyonu Laboratuvarı

Flow Modeling and Simulation (Akış Modelleme ve Simülasyonu) Laboratuvarı'nda sayısal modelleme teknikleri ve algoritma geliştirme üzerinde çalışmalar yapılmakta ve geliştirilen yöntemler akışkanlar mekaniği ve ısı transferinin çeşitli alanlarına uygulanmaktadır. Çalışma alanları arasında aerodinamik, gaz dinamiği, türbülanslı akışlar, mikro-akışlar, yanma konuları sayılabilir.

Sorumlu: Ali Ecder, Konum: M4220

acordeon
2
Alternatif Yakıtlar ve Yanma Teknolojileri Laboratuvarı

Laboratuvarımız motorlar, yakıt ve yanma teknolojileri konusunda yürütülen eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılmak için planlanarak hazırlanmakta olan yeni bir laboratuvardır. Motor performans ve emisyon testleri, alternatif yakıtlar için yanma teknolojileri testleri yapılması için gerekli cihazlar ile donatılmıştır. Laboratuvarın en önemli cihazı 100 kW frenleme kapasitesi bulunan bir aktif dinamometredir. Bu dinamometre, laboratuvarda bulunan ses ve titreşim yalıtımı, yangın algılama ve söndürme sistemi, basıncı ayarlanabilir eksoz sistemi, motor suyu soğutma ve sıcaklık kontrol sistemi, laboratuvar odası şartlandırma sistemi ile kullanılarak 100 kW max güce ve 300 Nm max tork değerine kadar olan motorlarda güç, testleri güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Laboratuvarımızda alternatif yakıt çalışmalarının kolaylıkla yapılması amacı ile iki adet sıvı yakıt tankı ve hattı bulunmaktadır. Hızlı silindir içi, emme-eksoz basınç hatları eksoz basınç ölçümleri ile yanma basınç artışı çevrim içinde incelenebilmektedir. Dinamometre motora frenleme yapmak için motordan aldığı gücü elektriğe çevirmektedir. Ayrıca motoru yakıtsız olarak da çalıştırabilen dinamometre motor üzerinde sürtünme kuvvetlerinin bulunmasına imkan vermektedir.

Sorumlu: Hasan Bedir, Konum: New Hall

acordeon
2
Batarya Malzemeleri Laboratuvarı

Batarya Malzemeleri Laboratuvarı katı hal pillerdeki arayüzlere odaklanmaktadır. Pil malzemelerinin yoğunlaştırılması üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Katılaştırılmış katot ve elektrolit malzemeleri arasındaki arayüzler kimyasal ve elektriksel olarak incelenmektedir. Bu laboratuvarda pil malzemelerinin hava ile temasını önlemek için gerekli olan argon eldivenli kutu bulunmaktadır.

Sorumlu: Gülin Vardar, Konum: KB224

acordeon
2
BURET (Boğaziçi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı)

BURET güneş, atık ısı ve jeotermal enerji gibi düşük sıcaklıklı ısı kaynaklarını kullanarak verimli ve kullanılabilir enerji üretimi teknolojileri geliştirmek için kurulmuş bir laboratuvardır. Bu laboratuvar bünyesinde tasarlanan ve üretilen organik rankine çevrimi test sistemi kullanılarak değişik akışkanların sistem performansı üzerindeki etkisi araştırılmakta ve sistemin veriminin arttırılması için optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, küçük boyutlu enerji çevrim sistemlerine uygun ve verimi yüksek yeni türbin tasarımları yapılmakta ve test edilmektedir. Bunun yanında, laboratuvarda düşük hızda çalışan rüzgar tüneli ve PIV görüntüleme sistemi kullanılarak akış incelemeleri yapılmakta, doğal ve zorlanmış ısı taşınımından yararlanarak etkili soğutma sistemleri geliştirmek üzere çalışmalar yapılmaktadır.

Sorumlu: Günay Anlaş, Hasan Bedir

acordeon
2
Dalga İletimi Laboratuvarı

Dalga iletim laboratuvarında bir, iki ve üç boyutta periyodik yapılarda ve elastik metamalzemelerde dalga ve titreşim iletimi incelenmektedir. Sonlu elemanlar programları vasıtasıyla hem analiz hem de tasarım çalışmaları yapılmaktadır.

Sorumlu: Çetin Yılmaz, Konum: KB218

acordeon
2
Deneysel Isıl ve Enerji Sistemleri Laboratuvarı (e-TESLab)

Isıl ve enerji sistemleri için tasarım, ölçüm, kontrol ve idare yöntem ve araçları geliştirmeyi hedefleyen TESLa, Kuzey kampüste, KB-201'de bulunmaktadır. Araştırmalarımız özellikle şu konulara odaklanmaktadır.

·         Yenilenebilir enerji ve enerji geri kazanım sistemleri için gelişmiş malzeme tasarlamak

·         Nano-metrik boyutlarda gerçekleşen ısı transferinin modelleme ve deneysel yöntemlerle incelenmesi

·         Yüksek sıcaklıkta çalışan ısıl işlem sistemlerinin tasarım ve kontrolü

·         Opto-elektronik paketlerin ısıl idaresi ve testi

Kullandığımız deneysel ve sayısal uygulamalarla sadece bilimsel literatüre katkıda bulunma amacı gütmeyip, aynı zamanda pratik problemlere de cevap vermeyi amaçlıyoruz. İlgilendiğimiz problemlerin farklı boyutları dolayısıyla, hem mikroskopik hem de makroskopik modelleme ve tanımlamayla ilgileniyoruz. Dahası, bu uygulamalardan bazıları uzaktan algılama, tasarım veya tomografi gibi ters problem uygulamalarını içermektedir. 

Sorumlu: Hakan Ertürk, Konum: KB215

acordeon
2
Haptik ve Robotik Teknoloji Laboratuvarı

Laboratuvarımızda yumuşak robotlar, haptik (dokunsal) arayüzler, robotik protezler/ortezler, tıbbi robotlar ve endüstriyel robotik tutucular gibi yenilikçi robotik ve mekatronik sistemler geliştirmeye odaklanmaktayız. Temel olarak endüstriyel ve tıbbi ortaklarla işbirliği halinde disiplinler arası projeler yürütüyoruz. Elektro-mekanik tasarım, donanım geliştirme, mekatronik entegrasyonu, sistem tanımlama ve deneysel değerlendirme konularında uzmanlığa sahibiz. Laboratuvarımızda çeşitli CAD programlarını, gerçek zamanlı veri toplama sistemlerini, prototipleme araçlarını, sensörleri ve aktüatörleri yaygın olarak kullanıyoruz. Laboratuvarımız tıbbi ve endüstriyel uygulamalar için insan-makine etkileşimi odaklı akıllı mekatronik ve robotik sistemler geliştirerek bilimsel literatüre katkıda bulunmaktadır.

Sorumlu: Evren Samur, Konum: BTK A1K169

acordeon
2
Hesaplamalı Isıl ve Enerji Sistemleri Laboratuvarı (e-TESLab)

Isıl ve enerji sistemleri için tasarım, ölçüm, kontrol ve idare yöntem ve araçları geliştirmeyi hedefleyen TESLa, Kuzey kampüste, KB-201'de bulunmaktadır. Araştırmalarımız özellikle şu konulara odaklanmaktadır.

·         Yenilenebilir enerji ve enerji geri kazanım sistemleri için gelişmiş malzeme tasarlamak

·         Nano-metrik boyutlarda gerçekleşen ısı transferinin modelleme ve deneysel yöntemlerle incelenmesi

·         Yüksek sıcaklıkta çalışan ısıl işlem sistemlerinin tasarım ve kontrolü

·         Opto-elektronik paketlerin ısıl idaresi ve testi

Kullandığımız deneysel ve sayısal uygulamalarla sadece bilimsel literatüre katkıda bulunma amacı gütmeyip, aynı zamanda pratik problemlere de cevap vermeyi amaçlıyoruz. İlgilendiğimiz problemlerin farklı boyutları dolayısıyla, hem mikroskopik hem de makroskopik modelleme ve tanımlamayla ilgileniyoruz. Dahası, bu uygulamalardan bazıları uzaktan algılama, tasarım veya tomografi gibi ters problem uygulamalarını içermektedir. 

Sorumlu: Hakan Ertürk, Konum: KB223

acordeon
2
İleri Malzemelerin Mekaniği Laboratuvarı

Bu laboratuvardaki uzmanlık alanı yerinde (in situ), çok ölçekli, tam alan deformasyon ölçümleridir. Burada özel bir şekilde entegre edilen optik ve konumlandırma ekipmanları sayesinde, deformasyon haritaları tanecik-altı çözünürlükle istenilen büyüklükte bir sahada ölçülebilmektedir. Dolayısıyla bu ölçümlerde, normalde birbirine zıt ilişki gösteren, yüksek çözünürlük ve yüksek istatiksel anlamlılığa aynı zamanda ulaşılabilmektedir. Bu laboratuvardaki araştırmanın odağında kompleks ve multifizik-bağıntılı (ör. termal ve mekanik bünyesel davranışları bağıntılı olan) bünyesel davranış gösteren malzemeler ve deformasyon tarafından tetiklenen transformasyonlar yer almaktadır. Çalışılan konulara arasında ikizlenme transformasyonu geçiren sıkı dizilimli hegzagonel metallerin deformasyon fiziği ve ostenit-martensit faz transformasyonu ile süperelastisite gösteren şekil-bellekli alaşımlar vardır. Çok ölçekli deneysel veri, içinde averaj çok taneli yapı modelleri ve sonlu eleman modelleri olan teorik-sayısal çalışmalarla desteklenmektedir.

Sorumlu: Sertan Alkan, C. Can Aydıner ve Günay Anlaş, Konum: KB216 ve KB243

acordeon
2
Kompozit Laboratuvarı

Kompozit Laboratuvarında sürekli elyaf takviyeli kompozitler, güçlendirilmiş plastikler ve nanokompozitler ile bunların imalat yöntemleri üzerine araştırmalar yürütülmektedir. Vakum infüzyon, otoklav, sıcak presleme, indüksiyon ya da mikrodalga enerjisi ile ısıtma yöntemleri ile kompozit parça üretimi yapılabilmektedir. Yenilikçi kompozit malzemeler ve enerji verimliliği yüksek imalat yöntemleri geliştirilmesi, kompozit parçalarda üretim sonrası meydana gelen çarpılmaların Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak öngörülmesi, kompozit malzemelerin mikro mekanik analizleri, iş görmezlik kıstasları kullanılarak kompozit malzemelerin dayanım özelliklerinin öngörülmesi, kompozit yapıların deformasyon ve dayanım analizleri, rüzgâr türbini kanatlarının tasarım ve optimizasyonu çalışılan konular arasındadır.

Sorumlu: Nuri Ersoy, Konum: KB Zemin

acordeon
2
Mekanik Deneyler Laboratuvarı

Mekanik Deneyler Laboratuvarında, polimerler, kompozit malzemeler, seramikler, metaller ve metal alaşımlarının mekanik davranışları ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Laboratuvarda yapılan testler arasında standart çekme/basma/eğme testleri, kırılma mekaniği testleri ile yorulma testleri bulunmaktadır. Standart testlerin yanı sıra, motor takozları, biyel kolları ve krank milleri gibi otomotiv parçaları için firma şartnamelerine göre özel testler yapılmaktadır.

MTS ve INSTRON servohidrolik test sistemleri, dinamik testlerin yapılmasını, ZWICK Üniversal Test Cihazı malzemelerin elastik özelliklerinin ve statik dayanımlarının ölçülmesini mümkün kılmaktadır.

Laboratuvarda gerinme pulları sayesinde yüklemelere maruz kalan parçaların şekil değiştirmeleri ölçülebilmekte, optik ve elektriksel yöntemlerle sabit ve değişken genlikli ve rassal yükler altında yorulma çatlağı ilerlemesi incelenebilmektedir. Hasarlı parçaların incelenebilmesi için KRAUTKRAMER ultrasonik tahribatsız muayene sistemleri kullanılmaktadır.

Sorumlu: Nuri Ersoy, Konum: New Hall 

acordeon
2
Metalografi Laboratuvarı

Sorumlu: Nuri Ersoy, Konum: KB225

acordeon
2
Mikro ve Nano Termal Karakterizasyon Laboratuvarı

https://minth.boun.edu.tr/

Mikro ve Nano Ölçekli Termal Karakterizasyon Laboratuvarı (MiNThLab), mikro ve nano ölçekli yapılarda ısı transfer mekanizmalarını anlama konusunda uzmanlaşmıştır. Grubumuzda malzemeler ve cihazların yanı sıra ısıl ve/veya elektronik paketleme içerisindeki termal taşımayı karakterize etmek için gerçekçi modeller oluşturuyoruz. Grubumuz aynı zamanda aygıtların ısıl bakımdan iyileştirilmesi için kullanılan çeşitli ısıl çözümlerin etkinliğini termal modeller kullanarak araştırmaktadır.

Laboratuvarımızdaki güncel araştırmalar, popüler geniş ve ultra geniş bant aralıklı yarı iletken malzemeler (GaN, AlGaN, -Ga2O3 vb.), iki boyutlu malzemeler (grafen, h-BN, vb.) ve yüksek elektron hareketlilik transistörleri (HEMT'ler) ve ışık yayan diyotlar (LED'ler) gibi yarı iletken cihazlarda karşılaşılan termal taşıma sorunlarını incelemektedir.

Sorumlu: Nazlı Dönemezer, Konum: KB220

acordeon
2
Otomotiv Akustiği ve Titreşim Laboratuvarı

Titreşim ve akustik ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan yorulma, yolcu konforu gibi çeşitli konular otomotiv mühendisliğinin en önemli araştırma konuları arasındadır. Laboratuvarımız, otomobillerde karşılaşılan her türlü titreşim ve akustik problemini inceleyebilmek ve bu problemlere çözüm üretebilmek amacıyla kurulmuştur. Deneysel çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli ekipman temin edilmiş ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülmekte olan çeşitli projelerde kullanılarak hayata geçirilmiştir. Halihazırda laboratuvarımızda çeşitli ivmeölçerler, mikrofonlar, devir sayaçları, data toplayıcıları gibi deneysel araç gerecin yanı sıra üzerinde incelemelerin gerçekleştirildiği bir binek otomobil ve motoru ve iç parçaları sökülmüş bir otomobil gövdesi bulunmaktadır. Bunlarla birlikte eğitim amaçlı olarak kullanılan çok sayıda ve değişik özelliklere sahip motorlar, vites kutuları, direksiyon sistemleri gibi parçalar da mevcuttur. Genel araç dinamiği ve kontrolü ile ilgili çeşitli yazılım ve donanım da aynı laboratuvarda kullanılmaktadır. Üniversitemiz adına çeşitli yarışmalara katılan ve alternatif yakıtlarla çalışan araçların geliştirme çalışmaları da büyük ölçüde laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

Sorumlu: Günay Anlaş, Konum: New Hall 

acordeon
2
Titreşim Laboratuvarı

Titreşim laboratuvarında yapıların ve makinelerin titreşimlerini ölçmek ve analiz etmek için gerekli cihaz ve yazılımlar bulunmaktadır. Laboratuvarda düşük frekans yüksek kuvvet ve yüksek frekans düşük kuvvet uygulamalarında kullanılan iki adet sarsıcı, veri toplama sistemleri, ivmeölçerler, lazerli titreşim ölçüm cihazı, osiloskop ve diğer elektriksel ve mekanik ölçüm cihazları mevcuttur. Laboratuvardaki güncel araştırmalar titreşim yalıtım sistemlerinin, pasif ve uyarlamalı titreşim yutucularının ve fonon bant aralığı gösteren yapıların hesaplamalı ve deneysel olarak incelenmesi üzerinedir.

Sorumlu: Çetin Yılmaz, Konum: KB222

acordeon
2
Uzay İtki Sistemleri Laboratuvarı

Laboratuvarda alev ve ısı transferi proseslerinin teorik modellemesi konularında araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Kimyasal reaksiyon mekanizmalarının indirgenmesi, türbülanslı akışta alev, alevlerde ışınım ısı transferinin sayısal modellenmesi ve içten yanmalı motorların ürettiği emisyon üretimi simülasyonlarının yapılması laboratuvarda yürütülen çalışmalar arasındadır. Laboratuvarda anılan konularda araştırma faaliyetleri yürütebilmek için ANSYS FLUENT, AVL FIRE, AVL BOOST, RICARDO WAVE, KIVA, Fortran Compiler, ve Matlab yazılımları bulunmaktadır.

Sorumlu:Murat Çelik, Konum: KB Zemin