Ulusal Projeler

Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversitemiz araştırmacıları tarafından ve ulusal kaynaklardan sağlanan fonlarla yapılan araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesine yönelik destek faaliyetlerinden sorumludur. Başta TÜBİTAK, ISTKA, Kalkınma Bakanlığı (Eski DPT destekleri) olmak üzere araştırmayı desteklemek için mevcut olan ulusal finansman kaynaklarını değerlendiren araştırma projelerinin başvuru öncesinden sonlanma sonrasına kadar giden tüm süreçte araştırmacıların ihtiyacı olan idari ve mali süreç desteğinin Üniversite Yönetimi tarafından sağlanmasını koordine etmektedir. Bu göreve dahil olan faaliyetler,

  • Ulusal fon kaynaklarının araştırmacılarca bilinirliğinin artırılması için tanıtım,
  • Proje yönetimi ile ilgili idari ve mali süreç desteği,
  • Proje sonuçlarının ve başarı öykülerinin paylaşılması,
  • Proje teklifi hazırlama ve yürütme konularında rehberlik ve eğitim,

gibi çalışmalardır.