TÜBİTAK - Ulakbim Bilimsel Yayın Göstergeleri

Dünya, Ülkeler ve Gruplar Bilimsel Yayın Sayısı - Mühendislik Bilimleri - (Yeni)

Bu çalışmada, 2010-2015 döneminde Mühendislik Bilimleri başlığı altında toplam 51 adet bilim dalında çalışılmıştır. 51 Ülke, 3 Grup (OECD, EU-28, BRIC) ve Dünya bilimsel yayın verileri incelenmiştir.

Raporun tamamına ait dosyalar için: PDF, XLXS

Verilere buradan erişebilirsiniz.

 

Dünya, Ülkeler ve Gruplar Bilimsel Yayın Sayısı - Sosyal Bilimler - (Yeni)

Bu çalışmada, 2010-2015 döneminde Sosyal Bilimler başlığı altında toplam 81 adet bilim dalında çalışılmıştır. 51 Ülke, 3 Grup (OECD, EU-28, BRIC ) ve Dünya bilimsel yayın verileri incelenmiştir. Sosyal Bilimler alanında toplam 2.683.845 adet yayın, 7.416.833 atıf alarak 2,75’lik etki değeri üretmiştir. Dünya toplam yayın sayısının% 19’u Sosyal Bilimler alanına ait olup, yayınların % 36.75’i atıf almıştır. Bu alanda en çok yayın üreten ülkeler ABD (828.926), İngiltere (259.034) ve Çin (118.681) olarak görülmektedir.

Raporun tamamına ait dosyalar için: PDF, XLXS

 

Türkiye İllerinin Bilimsel Yayın Performansı (2011-2015) - (Yeni)

Bu çalışma Türkiye’nin Bilimsel Yayın Haritası (2008) çalışmasının devamı olup, Türkiye illerinin (81) Beş yıllık bilimsel yayın performansları çıkarılmıştır. Çalışmadaki veriler Thomson Reuters Web of Science veri tabanından elde edilmiştir. Zaman aralığı 2011-2015 yılları tek tek ve toplam çalışılmış, yayın sayıları tüm belge türleri taranarak elde edilmiştir.

İlk çalışmada (2008) yer alan 81 ilimizden Yalova, Bartın, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Tunceli ve Şırnak ve Hakkari illerinde üniversite bulunmazken, bugün tüm illerimizde en az bir üniversite bulunmaktadır.

Türkiye toplam bilimsel yayınına bakıldığında Ankara %27,7, İstanbul %27,4 ve İzmir %9,6’lık paya sahiptir. Bu şehirlerimizden Ankara’da 16, İstanbul’da 55 ve İzmir’de 6 (Kaynak:http://yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz) üniversitemiz bulunmaktadır. Bu illerimizi en çok yayınla Konya (%3,75) takip etmekte, en az yayın ise Ardahan ilimizde gerçekleşmiştir.

 Etki değerine bakıldığında en çok etki değerini Erzincan (15,58), Adıyaman (13,75) ve Kars (11,96) üretmiş olup, üç ilimizin de ilk sırada çalıştığı konu “Fizik, Partiküller ve Alanlar” bilim dalı olmuştur. En çok yayına sahip Ankara(4,48) etki değeri ile 20., İstanbul (4,60) 16. ve İzmir (4,42) 21. sırada yer almıştır.

 Verilere buradan erişebilirsiniz.

 

Dünya, Ülkeler ve Gruplar Bilimsel Yayın Sayısı - Temel Bilimler

2010-2015 döneminde Temel Bilimler başlığı altında toplam 51 adet konu kategorisinde çalışılmıştır, 51 ülke, 3 grup ve Dünya yayın verileri incelenmiştir. Temel Bilimler alanında toplam 4.131.504 adet yayın 25.975.680 atıf alarak 6.29’luk etki değeri üretmiştir.

Raporu PDF formatında indirmek için buraya tıklayınız

Verilere buradan erişebilirsiniz.

 

Dünya, Ülkeler ve Gruplar Bilimsel Yayın Sayısı (2010-2015)

Bu çalışmada 2010-2015 dönemi Dünya’nın, ülkelerin ve grupların yayın, atıf, etki ve atıf alan yayın sayısı oranları incelenmiştir. Türkiye dahil 52 ülke ve üç grup (OECD, EU-28 ve BRICS) verileri sunulmuştur. Bilim dalları Web of Science All Subject Categories başlığında yer alan 252 konudan oluşmakta ve bu konular Temel Bilimler, Tıbbi Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Zirai Bilimler, Farmakoloji ve Eczacılık, Diş Hekimliği ve Veterinerlik Bilimleri altında yer almıştır. Çalışmada yer alan veriler Thomson Reuters Services GroupInCites” veri sisteminden sağlanmış olup bütün belge türleri kullanılmıştır.

Raporun tamamını buradan indirebilirsiniz.

 

Üniversitelerin En Çok Yayın Yaptığı Bilim Dalları (2010-2014)

Bu çalışmada WoS-Subject Categories (250) kapsamı altında  yer alan bilim dalları kullanılmış olup üniversitelerimizin en çok yayın yaptıkları bilim dalı yer almaktadır. Veriler Thomson Reuters-InCites veri tabanından elde edilmiş, makale, inceleme/derleme belge türlerinde çalışılmıştır.

2010-2014 toplam yıl aralığında üniversiteleriminiz en çok yayın yaptıkları bilim dalı dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bilim Dalı Üniversite Sayısı
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS 22
SURGERY 19
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 18
VETERINARY SCIENCES 16
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 10

 

Verilere buradan erişebilirsiniz.