İleri Teknolojiler Arge Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi İleri Teknolojiler AR-GE Merkez Laboratuvarları, bir Devlet Planlama Teşkilatı projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak  2001 yılında faaliyete geçmiş  bir Hizmet Birimi’dir.
 
Boğaziçi Üniversitesi İleri Teknolojiler AR-GE Merkez Laboratuvarları, bünyesinde barındırdığı ileri teknoloji ürünü yüzey analizi, mikro analiz ve detaylı karakterizasyon yapabilen cihazlarıyla gerek Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki araştırma grupları ve araştırmacılara, gerekse Boğaziçi Üniversitesi dışındaki üniversitelerde bulunan araştırma grupları ve araştırmacılara ve endüstriyel kuruluşlara hizmet veren bir birimdir. Boğaziçi Üniversitesi İleri Teknolojiler AR-GE Merkez laboratuarlarında halen 400 MHz. Gücünde BB çok çekirdekli bir NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spektrometresi, yüksek analiz kapasiteli “multi purpose” ve “high temperature” ataşmanlarıyla bir XRD (X-Ray Diffraction) cihazı, örnekleri doğal ortamlarında analiz/inceleme imkanı tanıyan yüksek çözümleme gücüne (2 nm resolution) sahip bir Tarama Elektron Mikroskop & Enerji Dağılımlı X-Işınları Analiz Sistemi/Görüntü Analiz Sistemi ESEM-FEG&EDAX/IPS (Field Emission Gun Environmental Scanning Elektron Microscope with full range of EDS Detector-Image Processing System), örneklerin mikro fiziksel/topografik yüzey analizlerinin yapılmasına imkan sağlayan bir AFM (Atomic ForceMicroscope)-USPM Ambios-Quesant Q-Scope Universal SPM (Scanning Probe Microscope) ve değişik malzeme çeşitleri, tane boyu aralıkları analizlerinde kullanılan Nano Partikül Boyutu/Zeta Potansiyel ölçüm cihazları bulunmaktadır.
Merkez Müdürü: 
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi İleri Teknolojiler ARGE Merkez Laboratuvarları, Kuzey Kampus Kare Blok Orta Bahçesi, Bebek 34342, Beşiktaş, İstanbul-Türkiye
E-Posta: 
derya.bektas@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 74 32
Faks: 
+90 216 358 27 24