Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun (5947 sayılı kanunla değişik) 58. maddesinin 2.Maddesi (a) fıkrası uyarınca 5 Temmuz 1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik kapsamında kurulmuştur. B.Ü. Döner Sermaye İşletmesinin amacı, Üniversitemizin görevleri ile ilgili olarak ortaya çıkan fiyatlandırılabilir nitelikteki mal veya hizmetlerin üretim veya satışını eniyi şekilde yönetebilmektir. Boğaziçi Üniversitesinin yetkin olduğu konularda öğretim üyeleri tarafından Döner Sermaye İşletmesi çerçevesinde Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Rektörlüğe bağlı Merkezler aracılığıyla yürütebilecekleri faaliyetler:
  1. Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, proje yürütmek, araştırma, uygulama,seminer,konferans,sempozyumlar düzenlemek,kurslar açmak ve benzeri hizmetler yapmak,
  2. Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak ve bilimsel rapor hazırlamak,
  3. Test ve analiz çalışmaları yürütmek,
  4. Her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek.
  5. Bu amaçlardan biri veya birkaçına yönelik ve benzer çalışmalar,
  6. Üniversitenin bilgisayar alt yapısını kullanarak her türlü iş ve hizmetlerin üretilmesini sağlamak,
  7. 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6676 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca 2547 sayılı kanunun 58. maddesine ek yapılan (k) fırkası çerçevesinde yapılacak olan araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri

olarak özetlenebilir. Boğaziçi Üniversitesi Döner Sermaye işletmesi, çalışmaları sırasında araştırma, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.