Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

acordeon
1
Tıbbi Cihaz Geliştirme Birimi (Temiz Oda)

https://lifesci.boun.edu.tr/tibbi-cihaz-gelistirme-temiz-oda-birimi/

Tıbbi Cihaz Geliştirme veya Temiz Oda Birimi sağlık alanında giderek artan oranda kullanılan insan vücuduna giren ve/veya yerleştirilen mikrosistem bazlı tıbbi cihazların geliştirilmesi, klinik kalitede prototiplerinin üretilmesi için gerekli altyapıyı bünyesinde bulunduruyor. Birimde ayrıca MEMS ve diğer mikro cihaz çalışmaları yürütülüyor. Tıbbi cihaz sektörüne kritik ara mamül işleme aşamalarında destek vermek üzere 2019 yılında ISO 13485 sertifikasyonu alındı. 2022 yılında bu akreditasyon güncellendi. Tıbbi Cihaz Geliştirme Birimi İSO 13485 sertifikasıyla hazırlanan prototipin doğrudan insan vücudunda denenmesine olanak sağlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Temizoda
BME Temizoda, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, sağlık alanında giderek artan oranda kullanılan insan vücuduna giren ve/veya yerleştirilen mikrosistem bazlı tıbbi cihazların, klinik kalitede prototiplerinin üretilmesi konusunda çalışmaların yapılabilmesi amacıyla kurulmuştur. Temizodada geliştirilecek ve üretilecek cihazlara örnek olarak, yeni nesil endovasküler kataterler, klavuz teller ve vücuda implant olan akıllı sensörler, elektriksel uyaranlar ve yalnız gerektikçe kontrollü bir şekilde ilaç salan vücut içi sistemler verilebilir. BME Temizoda, yalnızca plastik ve metal destek birimlerinden oluşan endovasküler kataterlerin mekanik olarak temel malzemelerden bir araya getirilmesini değil, bu kataterlerin içine optik, elektronik ve mekanik mikrosistemler de entegre etmeyi mümkün kılacak bir altyapıyı kullanıcılarına sağlamaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra laboratuvar diğer branşlardan araştırmacıların da MEMS ve diğer mikro cihaz çalışmaları için kullanıma açıktır.

acordeon
1
Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimi (Vivarium)

https://lifesci.boun.edu.tr/deney-hayvanlari-bakim-ve-uretim-birimi-viva...

Türkiye’nin öncelikli Ar-Ge alanları kapsamındaki tıp ve biyoteknoloji bilimsel araştırmalarında kullanılan deney hayvanlarını sağlamak amacıyla hem akademik araştırmalara hem de sanayiye hizmetler sunuyor. LifeSci Vivarium, tüm dünyada deneysel hayvan merkezlerini akredite edebilen tek otorite olan Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC International) kurumundan 2017 yılında tam akreditasyon alarak, Türkiye’nin AAALAC akreditasyonuna sahip ilk ve halen tek deneysel hayvan birimi olarak faaliyet gösteriyor.

acordeon
1
Test Analiz Birimi

https://lifesci.boun.edu.tr/test-analiz-birimi/

Biyoteknoloji, biyomedikal ve ilaç endüstrilerinin analiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurgulanmış, aynı zamanda akademisyenlerin bu alanlardaki araştırmalarında yoğun olarak kullandıkları bir altyapıyı içeriyor.

acordeon
1
Hedefli Tedavi Teknolojileri Deney Hayvanları Görüntüleme Birimi

https://lifesci.boun.edu.tr/hedefli-tedavi-teknolojileri-deney-hayvanlar...

Kapsamı ile benzeri bulunmayan bir altyapıyı sunuyor. Ülkemizin ilk preklinik (deney hayvanlarında kullanılacak) 7T MR (manyetik rezonans) görüntüleme cihazı ile PET-CT cihazı (entegre pozitron emisyon ve bilgisayarlı tomografi) araştırmacıların ve sanayinin hizmetine sunuluyor.

acordeon
1
Pilot Üretim Tesisleri

https://lifesci.boun.edu.tr/pilot-uretim-tesisleri/

Lifesci altyapıları ile yakın çalışacak; girişimcilere ve KOBİ’lere destek verecek tematik kuluçka ve hızlandırma programlar hayata geçirilmiş ve bunlar stratejik bir iş birliği çerçevesinde, Teknopark İstanbul bünyesindeki özel bir Biyokuluçka alanında IPA projesinden desteklenerek kurulan Pilot Üretim Tesisleri ile akademik projelerin klinik uygulamaya geçiş süreçleri öngörülebilir hale getirilmekte ve hızlandırılmaktadır. Tesisler; 8 adet bağımsız modüler temiz oda kabini (ISO 6 sınıfa kadar temiz oda alanı sağlanmakta), çeker ocaklar ve biyogüvenlik kabinleri gibi bütünleşik bir altyapıyı sunmaktadır.

acordeon
1
Mikroyosun Biyorafinerisi

https://lifesci.boun.edu.tr/mikroyosun-biyorafinerisi/

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilen INDEPENDENT Projesi hayata geçirilmiştir. Biyoekonomi odaklı bir büyüme modeline dayanan ürün ve teknolojilerin entegre bir üretim modeli ile fosil kaynaklara bağlı olmadan tamamen alg (yosun) tabanlı doğal kaynaklardan elde edilmektedir. Reaktörlerde yetiştirilen mikro ve makroalglerden insan gıda takviyesi ürünleri, farmasötik özellik gösteren bileşenler, hayvan yemi uygulamaları, organik gübre ve biyoyakıt geliştirilmesi planlanmaktadır. Sıfır atık hedefli tesis, tam kapasite çalışmaya başladığında Türkiye ve Avrupa’nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisi olacaktır.

acordeon
1
Merkez ile İlintili Laboratuvarlar

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ’nin altyapısını çalışmalarında kullanan 35 adet araştırma laboratuvarı Bulunmaktadır. Bu laboratuvarların listesine ve ilgili web sitelerine (https://lifesci.boun.edu.tr/arastirma-gruplari/ ) adresinden ulaşılabilmektedir.

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2009 yılındaki kuruluşundan itibaren üniversite-sanayi işbirliğine özel bir önem vermiş ve bu kapsamda İstanbul bölgesinde kapsamlı projelere imza atmıştır. Bu projelerin başında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu” projesi ile ”İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi” projesi, Kalkınma Bakanlığı destekli “Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversite-Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı” ve İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi projeleri yer almaktadır. Merkez, bu projeler ile ilaç, biyomedikal ve biyoteknoloji sektörlerinde üniversite-sanayi ve kamu arasında bir ara yüz görevini üstlenmiştir. Merkez projelerine (https://lifesci.boun.edu.tr/projeler/) adresinden ulaşılabilmektedir.