Araştırma Politikaları Komisyonu

Doç. Dr. Koray Durak
Üye
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tel: 
0212 359 6607
E-Posta: 
koray.durak@boun.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu
Üye
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Tel: 
0212 359 4884
E-Posta: 
berat.haznedaroglu@boun.edu.tr
Prof. Dr. Begüm Özkaynak
Üye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi
Tel: 
0212 359 7630
E-Posta: 
begum.ozkaynak@boun.edu.tr
Doç. Dr. Adil Sarıbay
Üye
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Tel: 
0212 359 6584
E-Posta: 
adil.saribay@boun.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Umut Şahin
Üye
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tel: 
0212 359 7383
E-Posta: 
umut.sahin@boun.edu.tr
Prof.Dr. Ali İzzet Tekcan
Üye
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Tel: 
0212 359 6654
E-Posta: 
tekcanal@boun.edu.tr
Doç. Dr. Çetin Yılmaz
Üye
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği
Tel: 
0212 359 6436
E-Posta: 
cetin.yilmaz@boun.edu.tr