Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Akaygün, S., “Görünmeyeni Görselleştirme: Kimya Eğitiminde Hareketli Bilgisayar Görsellerinin Kullanımı”, Ayaz, A., Sözbilir, M. (Eds), Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için İyi Uygulama Örnekleri, 617 -647 Pegem Akademi, 2017.

Türkçe

Adadan, E., “Kimya Öğretiminde Yönlendirilmiş Araştırmaya Dayalı Laboratuvar Uygulamaları”, Ayas, A., Sözbilir M. (Eds), Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için İyi Uygulama Örnekleri, 2, 153 -182, Pegem Akademi, 2017.

Türkçe

Kelly, R.M., Akaygün, S., Hansen, S.J.R., Villalta-Cerdas, A., "The Effect that Comparing Molecular Animations of Varying Accuracy Has on Students' Submicroscopic Explanations", Chemistry Education Research and Practice, 18, 4, 582-600, 2017.

Türkçe

Sayfalar