Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Akaygun, S., Brown, C., Karataş, F.O., Supasorn, S., Yaseen, Z., “Teaching Chemistry with Analogies around the World: Views of Teachers from Four Countries“, International Perspectives on Chemistry Education Research and Practice, 1293, 2018.

Türkçe

​Adadan, E., Öner, D., “ExamIning Preservice Teachers’ Reflective ThInking Skills in the Context of Web-based Portfolios- The Role of Metacognitive Awareness“, The Australian Journal of Teacher Education​, 43​, 11​, 26-50​, 2018. ​​ ​ ​ ​​​

Türkçe

Tezsezen, S., Aslan-Tutak, F., “Matematik Öğretmen adaylarının FeTeMM’e İlişkin Günlük Hayat Örneğinde FeTeMM Alanlarına İlişkin Algıları”, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT) 3, Afyon, 2017.

Türkçe

Sayfalar