Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Arıkan, S., Çelen, Ü., Demirtaşlı, R.H., Gülleroğlu, H.D., Gültekin, S., Kilmen, S., Bilican Demir, S., “Sınıf içi Ölçme Sonuçlarına Dayalı olarak Not Verme”, Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 349 -379, Anı Yayıncılık, 2019.

Türkçe

Akaygün, S., Adadan, E., “Revisiting the Understanding of Redox Reactions Through Critiquing Animations in Variance”, Schultz, M., Schmid, S., Lawrie, G.A. (Eds.), Research and Practice in Chemistry Education,7 -29, Springer, 2019.

Türkçe

Adadan, E., Kabapınar, F., “Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Bilim Merkezlerinde Fen Eğitim: Öğrenme ve Öğretim”, Köseoğlu, F., Kanlı, U. (Eds.), Okul duvarlarının Ötesine Öğrenme Yolculuğu: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, 99 -120, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019.

Türkçe

Sayfalar