Tuzla Fayı ve Yakın Çevresinin Kinematiğinin Jeodezik Yöntemlerle Araştırılması ve Deprem Potansiyelinin Belirlenmesi

Kodu: 
108Y295
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı