Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Hasar ve Sarsıntı Etüdleri Yerel Zemin Özelliklerinin Mikrotremor Yöntemi ile İncelenmesi: Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay Ve Malatya Örneği ve Depremlerin Şiddet Hesap Formülünün Belirlenmesinde Yeni Metodolojik Yaklaşımlar

Tanımsız

Sayfalar