Nano Boyutlu Moleküllerden Fluorene Türevlerinin Olası Potansiyel Çevresel Etkilerinin Hesaplamalı Olarak Değerlendirilmesi

Kodu: 
119N567
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Yürürlükte