Çevre Bilimleri

Tavuk Dışkısı Kullanılan Gerçek Ölçekli Bir Havasız Çürütme Tesisinde Biyobirikime Neden Olan Antibiyotik/Metabolit ile Antibiyotik Direnç Genlerinin Biyokömür Kullanılarak Giderilme Mekanizmalarının İncelenmesi

Tanımsız

Sayfalar