Anaerobik Çürütmede Alkali Ön Arıtma ile Lignoselülozik Atıkların Hidrolizinin İyileştirilmesi

Proje Özeti: 

Bu önerilen projede, pirinç, arpa ve buğday sapının tekli ve birlikte parçalanmasının biyometan potansiyelleri asit ön arıtma ile ve asit ön arıtmasız olarak karşılaştırılacaktır. Alkali ön arıtma ile ve alkali ön arıtmasız çürütme süreçlerinde en yüksek değerli atık, kimyasal ön arıtmadaki ideal NaOH konsantrasyonu ve çürütücülerdeki mikrobiyal karakterizasyonu belirlenecektir.

Kodu: 
21YP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı