P Dalgası Kaynak Spektrumlarından Türkiye Depremleri için Moment Büyüklüğünün Hesaplanması

Kodu: 
14T04P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı