İlaç Endüstrisi Atık Suyunu Arıtan Tam Karışımlı Anaerobik Reaktörün Büyüme Kinetiğinin Modellemesi

Kodu: 
01Y0102
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı