Büyükbaş Hayvanlardaki Rumen Sıvısı Yardımıyla Anaerobik Çürütücülerdeki Biyometan Verimliliğinin Artırılması

Kodu: 
16Y00P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2016
Durumu: 
Sonuçlandı