Antibiyotikli Dışkıyla Beslenen Sürekli Havasız Çürütücülerde Organik Yük Hızının Mikrobiyal Çeşitliliğe Etkisinin Araştırılması

Kodu: 
7093P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı