Döner Biyolojik Kontaktör Tipi Arıtma Tesislerinde Mikroplastiklerin Akıbeti ve Mikroplastik Varlığında Biyolojik Komüniteler

Proje Özeti: 

Atıksu arıtma tesislerinin ünitelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan pek azı mikroplastiklerin gideriminde şekil ve boyutlarının etkilerini, arıtma tesisi üniteleri arasındaki farkları ortaya koyacak kapsamdadır. Bu çalışmada RBC tesislerinde mikroplastik varlığı ve akıbeti incelenecek, mikroplastikler ve su kolonundaki biyofilm tabakaları ve mikrobiyal komüniteler araştırılacaktır.

Kodu: 
23Y00P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2023
Durumu: 
Yürürlükte