Dezenfektan Oksidasyonu Sağlayan QxyA Geninin Ekspresyon Mekanizmasının Belirlenmesi

Proje Özeti: 

SARS-CoV-2 salgını sırasında dezenfektan olarak dördüncül amonyum bileşiklerinin (DAB) kullanımı artmıştır; bu da çevre ve insanlara etkilerini araştırmayı önemli kılmıştır. Proje, DAB’lerin parçalanmasını sağlayan qxyA geninin regülasyon mekanizmasını belirleyecek, bu amaçla biyoinformatik analizler, genetik deneyler ve dijital PCR kullanılacaktır.

Kodu: 
23Y00M3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2023
Durumu: 
Yürürlükte