Fen-Edebiyat Fakültesi

Tekin Apaydın, D., “Covid-19 Döneminde Artan Siber Güvenlik Tehditleri ve BM'deki Yansımaları”, Contemporary Issues of International Law, Marmara University, Istanbul (Online), 23 September 2021, Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları Konferansı Özet Bildiri Kitabı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2022.

Türkçe

Tekin Apaydın, D., “Bir Jus Cogens Norm Olarak Kuvvet Kullanma Yasağı: Rusya’nın Ukrayna’ya Saldırısı Işığında Bir Eleştiri”, International Necmettin Erbakan Law Congress, Necmettin Erbakan University, Faculty of Law, Konya (Online), 14 May 2022, Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi Özet Bildiri Kitapçığı, NEÜ Yayınları, 469-470, 2022.

Türkçe

Tekin Apaydın, D., “ A Glance to the Law of Treaties On the Axis of Pacta Sunt Servanda, Bona Fides and Clausula Rebus Sic Stantibus”, Asos Congress 8th International Law Symposium,17 June 2022, 8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu Özet Kitabı, Asos Yayınevi, September 2022.

Türkçe

Sayfalar