Enstitüler

Marangoz, D., Daloglu, I., “Development of a Water Security Index Incorporating Future Challenges.”, In: Leal Filho, W., Manolas, E. (eds) Climate Change in the Mediterranean and Middle Eastern Region, Climate Change Management. Springer, Cham, 2022.

Türkçe

Kıran-Cılız, N., Uzun, M., Değirmen, C., Kalıpçıoğlu, C., Moralı, E.K., Atay, S., Ulutaş, Ö., Aki, Z., Dağ, K., Kesimal, Y., Ecer, M., Birpınar, M.E., “Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri İçin Ulusal Çevre Etiketi Kriterleri Geliştirilmesi ve Değer Zincirinde Çevresel Etki Değerlendirmesi”, [National Ecolabelling Criteria Development for Personal Care and Cosmetic Products and Environmental Impact Assessment in the Value Chain]. In Bulut, M. and Korkut, C. (Eds.), Circular Economy and Sustainable Living (411-444). Turkish Academy of Sciences, 2022.

Türkçe

Kıran-Cılız, N., Uzun, M., Değirmen, C., Kalıpçıoğlu, C., Birpınar, M.E., Karahan, E., Akdeniz, R., Bilgiç-Karabulut, S., Küçük, D., Çakır, H., Balcı, M., “Certification Implementations in Zero Waste Management: Türkiye as an Example with Legislative Regulations”, In Yenigün, K., Turan, A., Çamaş, T. (Eds.), Zero Waste, in Turkish, in English, and in Arabic. Turkish Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, 2022.

Türkçe

Kıran-Cılız, N., Kalıpçıoğlu, C., Korkmaz, A.P., Uzun, M., Değirmen, C., Barın, S., “İçecek Endüstrisinden Kaynaklanan Cam ve Pet Ambalaj Atıklarının Çevresel Sürdürülebilirlik Kapsamında Değerlendirilmesi”, [Evaluation of Glass and Pet Packaging Wastes Generated by Beverage Industry within the Scope of Environmental Sustainability]. In Bulut, M. and Korkut, C. (Eds.), Circular Economy and Sustainable Living ( 359-384). Turkish Academy of Sciences, 2022.

Türkçe

Ertör-Akyazi, P., Ertör, I., “Blue Justice and Small-Scale Fisher Mobilizations in Istanbul, Turkey: Justice Claims, Political Agency, and Alliances.”, Jentoft, S., Chuenpagdee, R., Bugeja Said, A., Isaacs, M. (eEd.) Blue Justice. MARE Publication Series, 26, Springer, Cham, 2022.

Türkçe

Çiçerali, E., Kalıpçıoğlu, C., Erdoğan, Z., Uzun, M., Değirmen, C., Kıran-Cılız, N., Baltaş, Z., “Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) ve Yol Açtığı Pandeminin Çöp Atma Alışkanlıklarına Etkileri Üzerine Değerlendirme”, [Evaluation of New Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic on Waste Generation Habits]. In Bulut, M. and Korkut, C. (Eds.), Circular Economy and Sustainable Living (445-466). Turkish Academy of Sciences, 2022.

Türkçe

Sayfalar