Enstitüler

Demirci, S., “Milli Mücadele Döneminde Türk-İngiliz İlişkileri ve Mudanya Mütarekesi”, Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu (International Symposium on the Centenary of the Armistice of Mudanya) Atatürk Research Center and Bursa Uludağ University, Mudanya, Bursa, 2022.

Türkçe

Karaömerlioğlu, M.A., Yolun, M., “Türk Milliyetçiliği ve Evrim Düşüncesi”, Alkan, M.Ö. (Ed.), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Süreklilik ve Değişim: Zafer Toprak Armağanı, 369-400, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2022.

Türkçe

Demirci, S., “Milli Mücadele Döneminde Türk-İngiliz İlişkileri ve Mudanya Mütarekesi”, içinde Barışın Yolunu Açan Mütareke- 100. Yılında Mudanya Mütarekesi edt. Behçet Kemal Yeşilbursa, Sentez Yayıncılık, Ankara, 2022.

Türkçe

Ünal, V., Ertör, I., Ertör-Akyazi, P., Tunca, S., “Making Pescatourism Just for Small-Scale Fisheries: The Case of Turkey and Lessons for Others”, Jentoft, S., Chuenpagdee, Ratana. Bugeja-Said, Alicia. Isaacs, Moenieba. (Ed.). Blue Justice: Small-Scale Fisheries in a Sustainable Ocean Economy, 315-336, United Kingdom: Springer Nature, 2022.

Türkçe

Soysal, A., “Bir Kız Kaçırma Olayı Gölgesinde İki İttihatçının Çekişmesi: Yakub Cemil-Muammer Bey”, Alkan, M.Ö. (Ed.), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Süreklilik ve Değişim: Zafer Toprak Armağanı, 249-259, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2022.

Türkçe

Öztan, R.H., “The Last Ottoman Merchants: Regional Trade and Politics of Tariffs in Aleppo’s Hinterland, 1921-1929”, Öztan, R.H. ve Tejel, J. (ed.), Regimes of Mobility: Borders and State Formation in the Middle East, 1918-1946, 80-108, Edinburg: Edinburgh University Press, 2022. 

Türkçe

Sayfalar