Yaygın Olarak Kullanılan Bir Veteriner Antibiyotiğinin Hayvan Dışkısından Biyogaz Üreten Havasız Çürütme Sistemlerine Etkisinin Araştırılması ve Alıcı Ortamlardaki Akibetinin Belirlenmesi

Kodu: 
109Y275
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı