Yakın Mesafe Yer Hareketi Etkilerinin Tasarım Spektrumlarına Entegrasyonu ve Bu Etkilere Bağlı Olarak Yönetmelikler için Kat Arası Öteleme Sınırlarına Getirilecek Öneriler

Kodu: 
113M308
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı