Veri Madenciliği Teknikleri Kullanılarak Literatürden Katalitik Reaksiyonların Kinetiği ile ilgili Bilgi Çıkarımı

Kodu: 
6669M
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı