Türkiye'de Meydana Gelmiş Depremlerin Sayısal Kayıtlarından Lokal Mağnitüd ve Süreye Bağlı Mağnitüd İlişkisinin Tayin Edilmesi (1996-2001)

Kodu: 
01HT0101
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı