Tasarım Spektrumu Köşe Periyotları ve Zemin Amplifikasyon Katsayılarının Türkiyede Seçilen Bölgeler İçin Yapılacak Olasılıksal Sismik Tehlike Analizleri İle Belirlenmesi

Kodu: 
213M245
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı