Tarımsal Atıklardan Atık Azaltımı Amacı ile Biyoyakıt Eldesi ve Karbon Bütçesi Değerlendirmesi

Kodu: 
110Y261
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2011
Durumu: 
Sonuçlandı