Süperalaşım IN738LCdeki Nano Boyutlu Çökeltilerin Büyümesine Stresin Etkisi

Kodu: 
08A601
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı