Solvent Arıtan Ardışık Kesikli Anaerobik Reaktörlerde Çamur Bekletme Yaşının Mikrobiyal Türlerin Dağılımına Etkisinin Belirlenmesi

Kodu: 
06HY105
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı