Sistemik Karmaşıklık ve Katılımlı Benzetimin Öğrenmede Rolü (Systemic Complexity, Learning, and the Role of Interactive Simulators)

Kodu: 
09HA301D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı