SIK2'nin FGF Sinyal Yolaklarının Modülasyonunda Yer Alma Olasılığının İrdelenmesi

Kodu: 
109T200
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı